• :
  • :
 Гарячі лінії звернень громадян:           0-800-604-473 - Держлісагентство;      (044) 451-20-00 - Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ


Нормативно правова база з Доступу до публічної інформації

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.192)akon4.rada.gov.ua/laws/show/319-19ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

9 травня 2011р. набув чинності Закон України "Про доступ до публічної інформації"

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства   реалізовує права громадян на доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації Київським обласним управлінням лісового та мисливського господарства  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 р. № 583

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Розпорядник інформації ____________________________________________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач _______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

_________________________________________________________________________________________________

                                                                        прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

_________________________________________________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_________________________________________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати ___________________________

_________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу _________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_________________________________________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ______________________________________________________________________________

телефаксом  ______________________________________________________________________________________

за телефоном _____________________________________________________________________________________

 

_____________________                                                                _____________________

                                       (дата)                                                                                                                                          (підпис)

 ______________

усно: телефон (044) 451-20-00 

письмово: 03115 м. Київ, вул. Святошинська, 30, Київське ОУЛМГ

на конверті вказувати "Запит на отримання публічної інформації"

факсом: (044) 451-20-00

електронною поштою: info@kyivlis.gov.uaПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ


1. Запит на інформацію (далі – запит) подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарств в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або надсилається поштою, електронною поштою, телефаксом чи за телефоном.

2. Запит подається у довільній формі і повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові запитувача, або назва юридичної особи, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

3. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Київського обласного та по м. Києву  управління лісового та мисливського господарства.

kyivlis.gov.ua/guestbook.html

або за адресою  info@kyivlis.gov.ua

4. Запит може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Київське  обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Під час подання запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Київське  обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, із зазначенням у запиті прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону запитувача.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту, яка йому повертається, проставляється відбиток печатки Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, дата надходження та вхідний номер запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом, більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у разі, якщо:

1) Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 Порядку;

4) не дотримано вимог складання та подання запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

- прізвища, ім'я, по батькові, назви юридичної особи-запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв'язку (якщо такий є);

- загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпису і дати (за умови подання письмового запиту).

 

 
   
 
 
Корисні посилання
     

     
     
Контактні дані:

03115 м. Київ вул. Святошинська, 30

Факс: (044) 451-20-00; Черговий: (044) 451-20-00; (044) 451-20-30, info@kyivlis.gov.ua

Всі права захищені © 2013

При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS