Kyiv Oblast and Kyiv Forestry and Hunting Management
Hot lines
State Agency of Forestry
Kiev Oblast and the Kyiv City Administration of LMG

ДП “Димерський лісгосп”

Турбота про лікарські рослини-справа кожного !

Останнім часом, особливо у лісах, швидко зменшуються запаси лікарських рослин, які дедалі ширше використовуються в медицині для лікування різних захворювань. Це відбувається внаслідок посиленого використання лісів для відпочинку в них, і особливо в зелених зонах міст і селищ,що призводить до зникнення найцінніших і найкрасивіших рослин. Однією з причин збіднення природних ресурсів лікарських рослин є те, що далеко не всюди і не завжди дотримуються правил та норм їх заготівлі. Ось чому зникають такі цінні росли¬ни, як горицвіт весняний, тирлич жовтий, астрагал мохнатоквітковий, беладона та інші. На Україні 151 вид рослин занесено в Червону книгу. Це ті росли¬ни, які можуть зовсім зникнути, якщо не вжити терміно¬вих заходів.

Одна з найголовніших причин зникнення рослин -бездумне ви¬ривання їх на букети. Деякі відпочиваючі, прийшовши до лісу, рвуть всі гарні квіти, які їм зустрічаються, навіть не думаючи про те,що може ця квітка дуже рідкісна і на межі зникнення .Турбота про лікарські рослини й збільшення їхніх при¬родних запасів повинна стати справою для кожного з нас.

Щоб зберегти запаси сировини лікарських рослин, не варто робити заготовки з року в рік на одних і тих же масивах до повного їх виснаження. Залежно від видів рослин, особливо коли заготовляють підземні частини, масивів необхідно давати «відпочинок», тобто припиняти заготовки на них на кілька років для зміцнення і розмноження рослин і відновлення їхніх запасів. Здійснення такого регулювання в окремих ділянках і територіях в значній мірі залежить від правильного планування заготовок і виділення щорічно певних масивів і районів для збору лікарських рослин.

ДП «Димерське лісове господарство» нагадує деякі правила заготівлі і збереження запасів лікарської сировини :
-не можна виривати рослини з корінням, кореневищами, цибулинами, тому що такі «заготівлі» ведуть до швидкого знищення рослин;
-листя не зривати і не зрізати повністю, особливо молоді на кінцях пагонів, де вони не доросли до нормальних розмірів і не представляють великий товарної цінності;
-при заготівлі квіток і суцвіть з дерев і чагарників не зрізати і не спилювати великих гілок і, тим більше, не ламати їх.

Деякі види лікарських рослин залишилися на Україні в таких невеликих кількостях, що промислової заготівлі їх сировини проводити взагалі не можна, а ті рослини,що залишились, необхідно взяти під охорону, як пам’ятки природи. До них в першу чергу належать: беладона, тирлич жовтий і крапчастий, плавун Баранець, синюха блакитна, мучниця звичайна та інші.

Адже залишки цих рослин можуть бути використані для одержання насіння при введенні їх в культуру, а також для вивчення біологічних, екологічних та інших особливостей в природних умовах, без чого неможливе успішне проведення робіт з їх інтродукції та промислової культури.

Ось таку шкоду – вільно і мимоволі – може принести людина своїм нерозумним втручанням в життя природи.

Директор ДП «Димерьске лісове господарство» В.І.Глущенко