Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

ДП “Ржищівський лісгосп”

Державне підприємство «Ржищівське лісове господарством розташоване в південно-східній частині Київської області на території Обухівського, Кагарлицького, Миронівського адміністративних районі в і м.Ржищів.

Поштова адреса: Київська область, м.Ржищів, вул.Шевченка, 91

Директор підприємства: Петро Павлович – (04573)2-15-52)

Головний лісничий: Лариса Горбач – (04573)2-14-70)

e-mail: dprl@ukr.net

Сайт: https://rgishchevlg.nethouse.ua/

https://www.facebook.com/groups/1406801776033281/?ref=bookmarks

Загальна площа земель підприємства становить 11396 га і дорівнює площі, що значиться в земельному балансі адміністративних районів.

Зовнішні межі підприємства, лісництв, адміністративних районів, місця розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.

Організація території. Характер виконаних лісовпорядних робіт

Державне підприємство «Ржищівське лісове господарство» розпочало діяльність на базі Ржищівської гідролісомеліоративної станції, яка була створена в 1964 році відповідно до Постанови КМ України № 1396 від 14.12.1962 р. «Про створення захисних зон рік Дніпра, Десни і великих водосховищ для боротьби з ерозією грунтів».

Основна мета гідромеліоративної станції була в створенні комплекса протиерозійних заходів – захист земель від ерозійних процесів з метою недопущення змиву грунтів і попадання твердих фракцій грунту в ріки і водойми, створення умов для підняття родючості сільськогосподарських угідь.

З цією метою Київський облвиконком прийняв рішення №421 від 14.12.1963р. про передачу до складу держлісфонду – 5823 та яружно-балкових земель колгоспів Обухівського і Кагарлицького районів. За період з 1973 р. по 1983 р. до складу Ржищівської ГЛМС було передано Ржищівське лісництво Бориспільського лісгоспзагу площею 1527га і 2487 та земель сільськогосподарських підприємств Кагарлицького району не придатних для сільськогосподарського виробництва. В 1981р. Ржищівська гідролісо-меліоративна станція була перейменована на Ржищівський держлісгосп.

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1993 році Комплексною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року по першому розряду.

Дані попереднього лісовпорядкування стали інформаційною основою для переходу в 1994 році на технологію безперервного лісовпорядкування. Основою названої технології є створення за даними базового лісовпорядкування повидільної таксаційної і картографічної баз даних, підтримання їх в актуальному стані з метою оперативного управління лісовим господарством.

Під час здійснення безперервного лісовпорядкування щорічно виконувалась натурна таксація ділянок, в яких були проведені наступні господарські заходи: рубки головного користування, рубки догляду за лісом, суцільні і вибіркові санітарні рубки з вирубуванням більше 10 кубічних метрів деревини з 1 га, реконструктивні рубки, інші рубки, заходи з лісовідновлення та лісорозведення, початок підсочки соснових насаджень, закладання лісонасінних ділянок і плантацій та інші заходи, які спричинили зміну таксаційної характеристики насаджень. При цьому здійснювалась оцінка якості виконання лісогосподарських заходів, встановлювалась причина при незадовільній їхній оцінці. Крім того, виконувалась натурна таксація тих ділянок, в яких під впливом стихійних явищ (пожеж, вітровалів), пошкоджень деревостанів шкідниками або хворобами тощо та з інших причин відбулися суттєві (за межами точності таксації) зміни в таксаційній характеристиці або виникла потреба в призначенні відповідних господарських заходів, а також прийнятих земель від інших лісокористувачів та ділянок, в таксації яких під час базового лісовпорядкування були допущені помилки тощо.

Згідно виявлених під час таксації лісу поточних змін в характеристиці земель лісового фонду і в межах таксаційних виділів щорічно відповідно корегувались таксаційна і геодезична бази даних. На основі оновленої інформації щорічно, на початку року, підбиралися в межах розрахункових обсягів і узгоджувались з держлісгоспом конкретні ділянки під першочергове проведення рубок головного користування та інших лісогосподарських заходів. Планові обсяги лісогосподарських заходів на поточний рік могли збільшуватись або зменшуватись відносно розрахункових обсягів, виходячи із фактичного стану лісового фонду, тобто наявності ділянок, які потребували невідкладного проведення заходів господарського впливу. Це, в основному, стосувалось рубок догляду в молодниках, суцільних і вибіркових санітарних рубок, лісовідновних заходів.

В 2003 році, що передував визначенню нових розрахункових обсягів рубок головного користування (розрахункової лісосіки) і лісогосподарських заходів, оновленню лісовпорядних матеріалів, крім вищенаведених лісовпорядних робіт, додатково здійснена вибірково-вимірювальна таксація усіх стиглих деревостанів, обстеження молодників віком до двадцяти років. В камеральний період у виділах, що не були охоплені натурною таксацією, була здійснена актуалізація основних таксаційних показників у зв’язку з природним ростом деревостанів за методикою і математичними моделями росту, розробленими кафедрою лісової таксації Національного аграрного університету.

Щорічно за даними безперервного лісовпорядкування лісництвам і держлісгоспу надавалась інформація стосовно стану лісового фонду з аналізом виконаних лісогосподарських заходів.

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю земель за переважаючими породами

Мета і предмет діяльності виробництва

Мета та основні напрямки діяльності підприємства:

 • ведення лісового господарства, охорона та захист лісу, раціональне використання та відтворення лісів;
 • проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід;
 • здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, заліснення малопродуктивних земель;
 • організація лісонасінневої справи і лісових розсадників;
 • збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції;
 • поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів;
 • охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях і інших лісо порушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісо порушників та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства;
 • охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників;
 • облік лісових користувань;
 • контроль за дотриманням правил полювання;
 • здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин;
 • виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт;
 • облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі, розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв;
 • проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначення до рубки, проведення рубок з дотриманням діючих настанов та правил;
 • забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт;
 • складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів. Подання їх по підлеглості по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню;
 • визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження;
 • популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів та захисних лісонасаджень, залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів;
 • здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці;
 • торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів;
 • проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрих кодового маркування;
 • розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва;
 • інші види діяльності, що впливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

Природно-заповідний фонд займає площу 4126, 1 га.