Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Вакансії

Сектор з питань управління персоналом та юридичного забезпечення доводить до відома наступну інформацію:

  1. Щодо вільного володіння держаною мовою особами, які претендують на вступ на державну службу:

Постановою КМУ №301 від 26.04.2017р. затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Постанова КМУ прийнята на виконання Закону України “Про державну службу”. Згідно з Порядком, процес атестації відбувається в письмовій або усній формах.

Атестація в усній формі включає ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему. У письмовій формі – тестове завдання та письмовий переказ тексту з фахових питань. Після проходження атестації особи, які претендують на вступ на державну службу, отримують відповідні посвідчення. Атестацію будуть організовувати і проводити атестаційні комісії, утворені у вищих навчальних закладах, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”. Уповноважені вищі навчальні заклади

http://nads.gov.ua/page/upovnovazheni-vyshchi-navchalni-zaklady

Зокрема у м. Києві

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://kneu.edu.ua/ua/Secondary_education/apnp/
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» http://umo.edu.ua/atestacija-derzh-sluzhbi
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України http://ipk.edu.ua/advert/detail.php?ID=1143
Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://univ.kiev.ua/ua/official/language-certificate
Київський університет імені Бориса Грінченка http://kubg.edu.ua/ / http://if.kubg.edu.ua/
Національна академія внутрішніх справ http://ipo.naiau.kiev.ua/news/informacia-pro-derg-movy.html
Національна академія державного управління при Президентові України  http://mova.academy.gov.ua/
Національний авіаційний університет http://www.ipn.nau.edu.ua
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова http://www.npu.edu.ua/ua/atestatsiia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv/4308-pro-orhanizatsiiu-i-provedennia-atestatsii-maibutnikh-derzhsluzhbovtsiv-shchodo-volodinnia-derzhavnoiu-movoiu
Національний університет біоресурсів і природокористування України https://nubip.edu.ua/node/32746
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/atestaciya-z-derzhavoi-movi.html
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая» http://www.istu.edu.ua/atestacija-derzhsluzhbovciv/
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського http://tnu.edu.ua/atestacia-pretendentiv-na-posadu-derzsluzbovca
Білоцерківський національний аграрний університет http://www.btsau.kiev.ua
Київський національний торговельно-економічний університет http://www.ivk.knteu.kiev.ua/atestatsiya-derzhsluzhbovtsiv.html
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» http://ab.uu.edu.ua/atestaciya_derzhsluzhbovciv_z_ukr_movi
ПВНЗ “Київський міжнародний університет” http://kymu.edu.ua/attestation.html
Університет економіки та права “КРОК” http://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/litsenziya-ta-akreditatsiya
Київський університет ринкових відносин http://kumr.edu.ua/kursy-ukrayinskoyi-movy-dlya-derzhsluzhbovtsiv/
Державний університет телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/ua/709-atestaciya-pretendentiv-na-posadu-derzhsluzhbovcya-publichna-informaciya
Київський національний університет технологій та дизайну http://knutd.com.ua/university/dostup-do-pi/ukr-sert/
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди http://phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/…

Крім того, відповідно до пункту 56 Порядку, вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія. Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.
  • також до дисциплін, що підтверджують вивчення української мови, прирівнюється «Ділова українська мова» та вивчення української мови за професійним спрямуванням.
  1. Про оновлений перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства для кандидатів на посади державної служби. Наказом Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства юстиції України від 29 травня 2017 року № 110/1740/5 (зі змінами, внесеними наказом від 31 травня 2017 року № 113/1780/5) затверджено оновлений перелік тестових питань для кандидатів на зайняття посади державної служби.