Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Порядок складання та подання запиту

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

1. Запит на інформацію (далі – запит) подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарств в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або надсилається поштою, електронною поштою, телефаксом чи за телефоном.

2. Запит подається у довільній формі і повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові запитувача, або назва юридичної особи, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

3. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства.

4. Запит може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Під час подання запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону запитувача.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту, яка йому повертається, проставляється відбиток печатки Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, дата надходження та вхідний номер запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом, більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у разі, якщо:

  1. Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 Порядку;
  4. не дотримано вимог складання та подання запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:
  • прізвища, ім’я, по батькові, назви юридичної особи-запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпису і дати (за умови подання письмового запиту).