Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Ліси Київщини

Карта лісів

Рег_ональна_Програма_Л_си_Київщини_до_2015_року

2004_р_к_Внесенення_зм_н_до_Програми_Л_си_Київщини

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятнадцятої сесії
обласної ради ХХІІІ скликання
від 25.01.2001 № 263-15-ХХІІІ

 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІНА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ “ЛІСИ КИЇВЩИНИ”

1. Мета і структура Програми.

Регіональна програма розвитку лісового господарства Київської області на період до 2015 року “Ліси Київщини” (надалі – Програма) розроблена з метою об’єднання перспективних планів роботи всіх лісокористувачів області незалежно від їх відомчого підпорядкування і передбачає заходи на період до 2015 року, спрямовані на підвищення продуктивності лісів, розширене лісовідтворення, раціональне використання лісових ресурсів, відтворення та збалансоване регулювання чисельності мисливської фауни.
На підставі прогнозних розрахунків лісовпорядкування для кожного з лісокористувачів у Програмі зазначені завдання з основних видів лісогосподарської діяльності, а також дано узагальнені розрахунки фінансового забезпечення Програми та джерел її фінансування, що дасть можливість місцевим органам виконавчої влади координувати і контролювати хід реалізації Програми.

Програма складається з шести розділів:

  1. Ліси та лісове господарство Київщини в сучасних умовах;
  2. Основні показники розвитку лісогосподарської діяльності та завдання для лісокористувачів області;
  3. Використання лісових ресурсів;
  4. Завдання щодо відтворення та збалансованого регулювання мисливської фауни;
  5. Фінансове забезпечення виконання Програми;
  6. Очікувані результати реалізації Програми.

У кожному розділі визначені обсяги робіт на період до 2015 року, показники зведені в таблиці, що наводяться окремо. У таблицях даються розрахункові дані для кожного з підприємств лісокористувачів та в цілому по області.

2. Ліси та лісове господарство Київщини в сучасних умовах

Ліси області за своїм народногосподарським призначенням і місцем розташування виконують в основному водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення.
Загальна площа земель лісового фонду становить 745,9 тис.га.

Лісистість території області складає 20,4 %. Разом з тим, по районах її рівень нерівномірний і знижується з півночі на південь області. Якщо в зоні Київського Полісся лісистість становить 44 %, то в південно-східних районах (Згурівський, Яготинський райони), які відносяться до зони Лісостепу, всього 1,9-2,0 %.

За породним складом насаджень шпилькові займають 60 % території, покритої лісом, твердолистяні – 27 %, м’яколистяні – 13 %.

За віковою структурою насаджень молодняки займають 35,7 % площ, покритих лісом, середньовікові – 45,9 %, пристигаючі – 11 %, стиглі і перестійні – 7,4 %.

Загальний запас деревини на корені складає 116,6 млн.куб.м, з них стиглих і перестійних насаджень – 12,8 млн.куб.м.

Середній запас деревини на 1 га лісу становить 204 куб.м, стиглих і перестійних – 284 куб.м.

За екологічним і господарським значенням ліси області поділяються на першу і другу групи. До першої групи віднесені 550 тис.га (73,8 % загальної площі), до другої групи – 195,3 тис.га (26,3 %).

Середній приріст деревини на 1 га покритої лісом площі становить 4 куб.м, загальний приріст деревини – 2,5 млн.куб.м за рік.

Рубками головного користування, рубками, пов’язаними з веденням лісового господарства, іншими рубками щорічно рубається 950 тис.куб.м деревини, що становить 38 % до річного приросту.

Набуває великого значення проблема розширеного лісорозведення в регіонах області, де лісистість низька. Загальна площа деградованих та еродованих земель, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві, складає понад 25 тис.га.

За обліковими даними за станом на 01.01.1996 лісовий фонд області знаходився у користуванні:

підприємств Державного комітету лісового господарства України
417,8 тис.га
Державного спеціалізованого виробничого комплексного лісового підприємства “Чорнобильліс” Державного департаменту-Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 175,8 тис.га
колективних сільськогосподарських підприємств

81,2 тис.га
Ржищівського військового лісгоспу
Міністерства оборони України
24,7 тис.га
Боярської лісодослідної станції
Національного аграрного університету
17,9 тис.га
Державної резиденції “Залісся”
Адміністрації Президента України
13,7 тис.га
Бучанського комунального лісгоспу
управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації
4,2 тис.га
інших лісокористувачів 10,6 тис.га.

Заготівля деревини по головному користуванню (рубка стиглого лісу) проводиться в межах обґрунтованої затвердженої розрахункової лісосіки.

Дані, що характеризують лісовий фонд області за основними лісокористувачами, приведені в таблиці 1.
3. Основні показники розвитку лісогосподарської діяльності та завдання для лісокористувачів області
Програмою передбачено подальше підвищення рівня лісистості та продуктивності лісів і їх захисних функцій.

Відновлення лісів і лісорозведення в лісовому фонді передбачається збільшити до 2015 року на 500 га за рахунок лісовідновних робіт на суцільних вирубках та прогалинах, які потребують лісовідновлення. У загальному обсязі лісовідновних робіт передбачено збільшення обсягів природного поновлення на 359 га.
Провідне місце у відтворенні лісових ресурсів, підвищенні продуктивності лісів займають заходи по лісовому насінництву на селекційній основі, яке буде проводитись у напрямку використання існуючої селекційної бази.

Разом з тим, Програма передбачає додаткову закладку маточних плантацій і постійних насіннєвих ділянок щорічно в межах від 9 до 17 га.

Одними з головних методів підвищення продуктивності лісів Програмою визначено збільшення робіт щодо застосування добрив та посів під пологом лісових культур багаторічного люпину. Ці заходи практично забезпечать стійкість насаджень проти хвороб та шкідників і в цілому підвищать продуктивність насаджень на 10%.

Використання наявних в області клонових селекційних плантацій, лісонасіннєвих ділянок та застосування для збагачення землі добрив і посівів багаторічного люпину дозволять збільшити заготівлю лісового насіння основних лісоутворюючих порід і довести вирощування в розсадниках стандартних сіянців до 28,7 млн.штук та саджанців – до 95-97 тис.штук щорічно.

Враховуючи наявність в області 25 тис.га деградованих земель, які внаслідок антропогенного впливу виведені із сільськогосподарського користування, Програмою передбачено проведення робіт щодо захисного лісорозведення на площі 237 га у 2001 році та в межах 137-157 га в наступних роках, у тому числі створення полезахисних лісосмуг на загальній площі 10 га та насаджень на ярах і балках на площі 127 га щорічно.
Враховуючи велику кількість в області промислових підприємств, наявність густонаселених міст і селищ, Програмою передбачено збільшення робіт щодо благоустрою реакційних ділянок. Щорічний обсяг таких робіт планується збільшити у 2,4 рази і в 2015 році виконати їх на площі 1093 га.

Інтенсивність і обсяг рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, залежить від стану насаджень і намічених заходів щодо впливу на формування деревостану лісовпорядкуванням. Програмою передбачено за весь період провести рубки догляду на площі 201,6 тис.га. Загальний об’єм заготівлі ліквідної деревини в 2015 році складе 260,3 тис.куб.м. При цьому доля деревини від рубок догляду у молодняках зменшиться, а від прорідження та прохідних рубок залишиться на рівні досягнутого, що пояснюється змінами у віковій структурі насаджень.

Основні показники розвитку лісогосподарської діяльності в цілому по області приведено в таблиці 2.
Завдання з видів лісогосподарських робіт для лісокористувачів приведено в таблицях 3–13.

4. Використання лісових ресурсів

Програмою передбачено подальший розвиток лісозаготівельного виробництва, виготовлення товарів культурно-побутового та господарського призначення за рахунок раціонального використання лісосічного фонду.

Рубки головного користування планується проводити в обсязі розрахункової лісосіки. При цьому заготівлю ліквідної деревини в 2015 році від рубок головного користування та рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, планується довести до 1 млн.куб.м.

Передбачено кількість деревини, яка піде на переробку в цехах держлісгоспів, збільшити на 39,1 тис.куб.м і довести обсяг виробленої продукції до 34,7 млн.грн., у тому числі поставити її на експорт на суму 15,6 млн.грн.

Програмою передбачено довести виготовлення пиломатеріалів до 43 тис.куб.м на рік, збільшити їх поставку на зовнішній ринок на 2400 куб.м.

Узагальнені об’єми заготівлі та використання лісових ресурсів, а також прогнозні показники лісопромислової діяльності лісокористувачів у цілому для області приведені в таблицях 14-15.

5. Завдання щодо відтворення та збалансованого регулювання чисельності мисливської фауни

Завдання щодо відтворення та збалансованого регулювання чисельності мисливської фауни розроблені на період 1996-2003 рік і після його закінчення буде складено прогноз на аналогічний період з урахуванням досягнень у відтворенні мисливської фауни. Це передбачено відповідними піднормативними актами, які розроблені для створення механізму дії Законів України “Про мисливське господарство та полювання” та “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Розрахунки чисельності мисливської фауни враховують рівень лісистості тих районів області, де розміщені мисливські господарства.

Програмою передбачено за рахунок впровадження комплексу біотехнічних заходів довести чисельність диких звірів у 2003 році: лосів – до 780 голів, оленів – до 2630 голів, кабанів – до 3700 голів, косуль – до 9300 голів, що дозволить провести вилучення їх з природи шляхом мисливського полювання: лосів -до 20 гол, олені – до 150 гол, косуль – до 710 голів. Разом з тим, Програмою не передбачається збільшення чисельності працівників галузі.

У цілому на кінець 2003 року надходження від ведення мисливського господарства становитимуть 1193 тис.грн. або збільшаться на 19,4 %.

Завдання для основних користувачів мисливських угідь та в цілому по області приведені в таблицях 16-16.6.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми передбачається з двох джерел – асигнувань з бюджету та залучення власних коштів підприємств від реалізації продукції та прибутку підприємств.

Показники виробничо-фінансової діяльності розроблені на основі аналізу діяльності підприємств, які знаходяться у підпорядкуванні різних відомств. Аналіз показує, що в підприємствах системи Держкомлісгоспу України та інших відомств прогнозується зниження об’ємів фінансування з бюджету і збільшення частки фінансування за рахунок власних коштів. Виключенням є прогноз по зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, підпорядкованій Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, де передбачається фінансування тільки з Державного бюджету.

У результаті збільшення обсягів рубок головного користування відповідно до розрахункової лісосіки в 2015 році зросте на 1 млн.грн. (у цінах 2000 року) плата в бюджет за спеціальне використання лісових ресурсів. За рахунок більш глибокої переробки деревини в цехах підприємств, доля експорту від лісопромислової діяльності поступово зросте в 2 рази, що відповідно збільшить надходження коштів як до підприємств, так і до бюджету.

Бюджетні асигнування на лісове і мисливське господарство зростатимуть за рахунок збільшення плати за спеціальне використання лісових ресурсів як державного, так і місцевого значення. Разом з тим, доля попневої плати у собівартості продукції зменшиться на 2,8 %. Вартість знеособленого кубометра від рубок головного користування збільшиться в 2015 році на 17,66 грн., від рубок догляду – на 20,5 грн.
Розрахунки попневої плати та питома вага її у собівартості продукції приведені в таблиці 17.

Узагальнені розрахунки фінансового забезпечення по області та по окремих відомствах, у користуванні яких знаходяться лісові і мисливські угіддя, приведені в таблицях 18-18.4.

7. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація завдань Регіональної програми розвитку лісового господарства Київської області на період до 2015 року матиме екологічний, соціальний та економічний ефект.

Завдяки розширеному лісовідновленню в держлісфонді та при умові значного розширення лісорозведення (за рахунок 25 тис.га деградованих та еродованих земель, що не використовуються в сільськогосподарському виробництві) за цей період рівень лісистості області зросте на 0,5 % і досягне 21 %.

У результаті збільшення обсягів рубок головного користування відповідно до розрахункової лісосіки в 2015 році зросте орієнтовно на 1 млн.грн. (у таксах 2000 року) плата до бюджету за спеціальне використання лісових ресурсів.

У лісопромисловій діяльності за рахунок більш глибокої переробки деревини зросте в два рази об’єм експорту, що збільшить надходження коштів до бюджету.

Державні лісогосподарські підприємства системи Держкомлісгоспу України та постійні лісокористувачі інших відомств поступово збільшуватимуть частку власних коштів у витратах на ведення лісового господарства.

Дані, що характеризують лісовий фонд Київської області за основними лісокористувачами за станом на 01.01.1996 
з/п
Показники
Одиниця
виміру
Всього
по
області
У тому числі:
Держком-
лісгосп України
Мінагро-
політики України
Мін-оборони України
МНС
України
Мінтранс України
Державна резиденція
“Залісся”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Загальна площа земель лісового фонду
тис.га
745,9
417,8
99,1
24,7
175,8
2,6
13,6
2.
Вкриті лісовою рослинністю землі
тис.га
572,3
366,3
94,1
11,3
77,1
2,6
11,6
у тому числі:
2.1.
Хвойні насадження
тис.га
363,7
234,7
45,5
8,1
57,8
9,8
2.2.
Твердолистяні насадження
тис.га
121,5
82,5
98,3
1,0
5,4
1,6
0,7
2.3.
М’яколистяні насадження
тис.га
87,1
49,1
20,3
2,2
13,9
1,0
1,1
3.
Площа стиглих і перестійних насаджень
тис.га
45,5
37,4
3,3
0,7
2,0
0,1
1,3
4.
Загальний запас деревостанів
млн.куб.м
116,5
83,5
14,9
2,2
10,6
0,3
3,8
5.
Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель
млн.куб.м
203,0
228,0
158,0
191,0
137,0
113,0
312,0
6.
Запас стиглих і перестійних насаджень
млн.куб.м
12,8
11,0
0,7
0,2
0,3
0,5
7.
Загальна середня зміна запасу
млн.куб.м
2,3
1,6
0,4
0,1
0,2
0,1
8.
Середня зміна запасу на 1 га
куб.м/га
4,1
4,4
4,0
4,2
4,1
4,0
4,3
9.
Площа лісів, виключених з експлуатації
тис.га
451,0
155,0
74,4
14,9
175,8
2,6
13,6
10.
Площа лісів природно-заповідного фонду
тис.га
21,8
15,5
2,7
0,4
2,3
0,6
11.
Лісистість території
%
20,4

 

 Таблиця 2
Основні показники розвитку лісогосподарської діяльності
з/п
Показники
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Рубки пов’язані з веденням лісового господарства, інші рубки та очищення
лісу від захаращеності (всього)
тис.га
63,7
50,9
50,3
28,7
30,5
31,7
31,4
32,3
42,5
43,1
тис.куб.м
588,0
569,3
602,0
444,7
553,5
482,8
484,4
503,5
563,5
567,8
у тому числі :
2.
Рубки догляду за лісом
тис.га
19,3
21,0
13,1
11,9
13,8
14,3
13,7
14,1
14,7
14,8
тис.куб.м
273,7
384,8
238,0
199,8
227,1
234,1
236,3
248,6
258,1
260,3
з них:
2.1.
освітлення
тис.га
3,1
2,0
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
тис.куб.м
14,5
10,1
6,2
5,9
6,0
6,0
6,9
6,6
7,9
7,9
2.2.
прочищення
тис.га
5,8
4,5
2,1
2,2
2,3
2,3
1,5
1,6
1,7
1,7
тис.куб.м
60,7
48,8
15,5
14,5
15,4
15,4
16,4
16,6
18,2
18,4
2.3.
проріджування
тис.га
6,5
8,1
4,3
5,2
5,5
5,6
5,6
5,9
6,1
6,1
тис.куб.м
129,1
170,1
102,4
102,9
104,7
104,9
105,4
114,4
116,3
116,8
2.4.
прохідні рубки
тис.га
3,8
6,4
5,5
3,3
4,8
5,2
5,3
5,3
5,5
5,6
тис.куб.м
69,4
155,7
113,9
76,6
101,1
107,8
107,7
111,0
115,9
117,2
3.
Інші види рубок, пов’язаних
з веденням лісового господарства
тис.га
42,6
26,7
22,4
13,1
13,4
14,3
14,2
14,2
17,1
17,7
тис.куб.м
292,5
165,8
295,6
225,9
306,2
228,7
227,8
229,1
270,2
272,2
з них:
3.1.
вибірково-санітарні рубки
тис.га
42,4
26,4
21,9
12,6
13,0
13,7
13,8
13,7
16,7
17,2
тис.куб.м
269,4
153,0
183,1
135,5
223,3
149,6
149,6
148,9
178,3
176,9
3.2.
суцільно-санітарні рубки
тис.га
0,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
тис.куб.м
23,2
12,8
65,6
35,1
26,7
26,7
27,2
26,2
30,2
30,2
3.3.
лісовідновні рубки
тис.га
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
тис.куб.м
47,0
55,3
56,2
52,5
51,0
54,1
61,7
65,2
4.
Інші рубки
тис.га
1,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
тис.куб.м
20,1
12,2
34,5
4,9
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,1
5.
Очищення від захаращеності
тис.га
0,6
2,8
14,3
3,6
3,1
2,9
3,3
3,8
10,4
10,4
тис.куб.м
1,7
6,5
33,9
14,1
15,7
15,5
15,8
20,8
30,2
30,2
6.
Рубки головного користування
тис.га
1,3
1,3
1,6
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,1
тис.куб.м
302,7
318,4
407,2
534,7
536,9
536,9
536,9
556,0
556,0
570,0
7.
Використання розрахункової лісосіки
%%
99,3
95,0
93,6
98,4
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
8.
Відновлення лісів та лісорозведення
в лісовому фонді
тис.га
2,570
2,395
2,585
2,685
2,852
2,880
2,857
2,857
2,892
3,083
у тому числі :
8.1.
Висівання та садіння лісу
тис.га
2,261
2,137
2,249
2,285
2,427
2,462
2,472
2,477
2,477
2,487
8.2.
Створення промислових плантацій
тис.га
0,025
0,031
0,008
0,004
0,004
0,004
0,005
0,005
0,005
0,005
8.3.
Реконструкція малоцінних насаджень
тис.га
0,089
0,130
0,046
0,062
0,072
0,072
0,052
0,052
0,052
0,232
8.4.
Сприяння природному відновленню лісу
тис.га
0,195
0,097
0,282
0,334
0,349
0,342
0,328
0,323
0,358
0,359
9.
Створення та вирощування селекційно-насінних об’єктів
тис.га
0,630
0,582
0,576
0,009
0,013
0,009
0,008
0,014
0,017
0,017
у тому числі :
9.1.
Маточні плантації
тис.га
0,026
0,034
0,024
0,003
0,003
0,003
0,003
0,004
0,004
0,004
9.2.
Постійні лісонасінні ділянки
тис.га
0,604
0,548
0,552
0,006
0,010
0,006
0,005
0,010
0,013
0,013
10.
Заготівля лісового насіння
кг
101094
64476
89401
65620
65220
65430
65480
64830
65930
65930
у тому числі :
10.1.
Дуба
кг
83069
78951
63888
59045
57545
57445
57495
58045
58040
58040
10.2.
Сосни
кг
1435
1464
1368
1665
1735
1730
1740
1755
1800
1845
10.3.
Ялини
кг
28
34
33
59
69
69
69
69
69
69
11.
Вирощування стандартних сіянців
тис.шт.
45149
37830
34699
27676
28776
28616
28616
28676
28536
28756
12.
Вирощування стандартних саджанців
тис.шт.
297
461
263
78
82
95
95
95
95
97
13.
Захисне лісорозведення
тис.га
1,591
0,647
0,353
0,237
0,137
0,147
0,157
0,157
0,157
0,157
у тому числі :
13.1.
Створення полезахисних лісових смуг
тис.га
0,223
0,065
0,024
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
13.2.
Створення насаджень на ярах, балках, пісках
тис.га
1,348
0,444
0,304
0,127
0,127
0,127
0,127
0,127
0,127
0,127
13.3.
Створення інших захисних насаджень
тис.га
0,020
0,138
0,025
0,100
0,010
0,020
0,020
0,020
0,020
14.
Благоустрій рекреаційних ділянок
тис.га
0,422
0,414
0,448
1,062
1,112
1,122
1,213
1,213
1,113
1,093
15.
Влаштування протипожежних розривів
тис.км
0,094
0,058
0,058
0,049
0,080
0,069
0,069
0,088
0,088
0,098
16.
Влаштування мінералізованих смуг
тис.км
13,799
8,811
7,601
7,575
7,675
7,185
8,175
8,675
8,775
8,855
17.
Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами
тис.км
26,571
25,212
62,109
21,245
21,545
21,545
21,745
21,545
21,945
21,795
18.
Організація і утримання лісопожежних станцій  та засобів зв’язку
тис.грн.
151,1
241,0
520,3
539,9
547,5
551,5
556,5
562,5
568,3
581,3
19.
Гасіння лісових пожеж
тис.грн.
55,1
63,7
67,3
101,5
102,0
102,0
104,0
104,8
111,4
113,5
20.
Утримання тимчасових пожежних наглядачів та відомчих інспекторів міліції
тис.грн.
54,5
76,7
94,5
131,5
135,1
137,2
133,7
135,8
131,7
140,8
21.
Капітальні вкладення
(будівництво лісопожежних станцій, придбання пожежної техніки)
тис.грн.
27,0
87,8
79,6
329,2
399,5
463,2
376,5
369,0
300,0
329,0
22.
Лісопатологічне обстеження
тис.га
187,9
192,4
1165,471
289,6
289,6
287,4
298,4
300,4
298,4
289,4
23.
Захист лісів від шкідників та хвороб (всього)
тис.га
22,924
25,448
28,903
28,98
26,35
14,37
15,37
26,89
29,19
25,09
з них
23.1.
авіаційними методами
тис.га
3,007
2,130
9,793
2,810
2,280
2,380
3,380
2,700
3,700
1,700
23.2.
наземними методами
тис.га
19,917
23,318
19,110
26,170
24,070
11,990
11,990
24,190
25,490
23,390
у тому числі:
23.3.
З використанням біопрепаратів
тис.га
0,070
0,710
1,043
0,883
0,680
0,680
0,680
0,680
0,680
0,680
 Таблиця 3
Рубки догляду за лісом
з/п
Назва підприємств
Одиницвиміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.га
19,3
21,0
13,1
11,9
13,8
14,3
13,7
14,1
14,7
14,8
тис.куб.м
273,7
384,8
238,0
199,8
227,1
234,1
236,3
248,6
258,1
260,3
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”
1.
Білоцерківськи
тис.га
1,610
1,410
0,710
0,710
0,780
0,780
0,790
0,810
0,800
0,790
тис.куб.м
18,800
21,000
12,980
13,200
14,250
14,250
14,280
14,300
14,300
14,250
2.
Богуславський
тис.га
2,490
2,310
0,960
0,910
0,910
0,910
0,910
0,910
0,910
0,910
тис.куб.м
25,410
34,310
14,770
13,920
13,920
13,920
13,920
13,920
13,920
13,920
3.
Бориспільський
тис.га
0,230
0,750
0,780
0,240
0,230
0,230
0,230
0,220
0,230
0,240
тис.куб.м
0,900
11,200
7,690
4,580
4,590
4,590
4,290
4,290
3,990
3,990
4.
Вище-Дубечанський
тис.га
0,830
1,020
0,520
0,360
0,390
0,390
0,420
0,420
0,420
0,420
тис.куб.м
11,600
18,550
8,140
6,600
7,200
7,200
7,600
7,600
7,600
7,600
5.
Димерський
тис.га
1,660
1,730
0,910
0,800
0,990
1,150
1,150
1,150
1,150
1,150
тис.куб.м
25,500
36,040
19,900
22,400
27,400
32,200
32,200
32,200
32,200
32,200
6.
Іванківський
тис.га
1,980
1,970
0,910
1,230
1,230
1,230
1,230
1,230
1,230
1,230
тис.куб.м
33,090
41,830
18,280
23,300
23,300
23,300
23,300
23,300
23,300
23,300
7.
Київський
тис.га
0,730
1,300
0,460
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
тис.куб.м
19,800
26,500
11,170
16,530
16,530
16,530
16,530
16,530
16,530
16,530
8.
Клавдієвський
тис.га
1,750
0,750
1,770
0,980
2,360
2,580
2,830
2,830
2,860
2,860
тис.куб.м
4,400
5,200
6,300
6,300
6,500
6,540
6,540
6,540
6,660
6,660
9.
Макарівський
тис.га
0,319
0,497
0,593
0,593
0,593
0,593
0,930
0,930
0,930
тис.куб.м
9,649
16,803
15,900
15,900
15,900
15,900
26,200
26,200
26,200
Таблиця 4
Освітлення насаджень
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.га
3,1
2,0
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
тис.куб.м
14,5
10,1
6,2
5,9
6,0
6,0
6,9
6,6
7,9
7,9
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”  Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.га
0,410
0,170
0,070
0,080
0,090
0,090
0,100
0,110
0,090
0,090
тис.куб.м
2,000
0,860
0,200
0,230
0,250
0,250
0,280
0,280
0,250
0,250
2.
Богуславський
тис.га
0,950
0,370
0,250
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
тис.куб.м
3,400
1,700
1,300
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
3.
Бориспільський
тис.га
0,060
0,070
0,040
0,060
0,060
0,060
0,600
0,600
0,600
0,600
тис.куб.м
0,200
0,300
0,260
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
4.
Вище-Дубечанський
тис.га
0,070
0,100
0,040
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
тис.куб.м
0,470
0,920
0,250
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
5.
Димерський
тис.га
0,180
0,160
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
тис.куб.м
0,800
0,960
0,210
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
6.
Іванківський
тис.га
0,090
0,160
0,080
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
тис.куб.м
0,310
0,500
0,260
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
7.
Київський
тис.га
0,030
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
тис.куб.м
0,500
0,100
0,100
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
8.
Клавдієвський
тис.га
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,080
0,080
0,080
0,100
0,100
тис.куб.м
0,100
0,100
0,200
0,170
0,200
0,240
0,240
0,240
0,300
0,300
9.
Макарівський
тис.га
0,039
0,046
0,055
0,055
0,055
0,055
0,060
0,060
0,060
тис.куб.м
0,232
0,323
0,350
0,350
0,350
0,350
0,040
0,040
0,040
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.га
0,100
0,070
0,110
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
тис.куб.м
0,350
0,230
0,470
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420
0,420
11.
Поліський
тис.га
0,690
0,290
0,030
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
тис.куб.м
3,300
1,700
0,230
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
12.
Ржищівський
тис.га
0,110
0,040
0,010
0,010
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
тис.куб.м
0,480
0,160
0,050
0,030
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
13.
Фастівський
тис.га
0,010
0,070
0,040
0,070
0,070
0,070
0,180
0,180
0,200
0,200
тис.куб.м
0,030
0,350
0,140
0,170
0,170
0,170
1,000
1,000
2,100
2,100
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.га
0,060
0,049
0,043
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,054
тис.куб.м
0,438
0,330
0,239
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,180
15.
Бучанський лісгосп
тис.га
0,010
0,010
0,010
0,001
0,001
0,001
тис.куб.м
0,020
0,010
0,010
0,001
0,001
0,001
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.га
тис.куб.м
17.
Іванківський агролісгосп
тис.га
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,050
0,050
тис.куб.м
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,250
0,250
18.
Київська ЛНДС
тис.га
0,010
0,010
0,020
0,020
тис.куб.м
0,080
0,050
0,100
0,100
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.га
тис.куб.м
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.га
0,020
0,020
0,030
тис.куб.м
0,110
0,090
0,080
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.га
0,300
0,300
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
тис.куб.м
2,000
1,500
1,700
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Таблиця 5
Прочищення насаджень
з/п
Назва
підприємства
Одиницявиміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.га
5,8
4,5
2,1
2,2
2,3
2,3
1,5
1,6
1,7
1,7
тис.куб.м
60,7
48,8
15,5
14,5
15,4
15,4
16,4
16,6
18,2
18,4
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”  Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.га
0,400
0,290
0,090
0,080
0,090
0,090
0,090
0,110
0,110
0,100
тис.куб.м
2,800
2,400
0,580
0,570
0,600
0,600
0,600
0,650
0,650
0,600
2.
Богуславський
тис.га
0,740
0,520
0,180
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
тис.куб.м
5,800
4,800
1,770
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
3.
Бориспільський
тис.га
0,030
0,210
0,420
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
тис.куб.м
1,500
2,000
0,550
0,180
0,190
0,190
0,190
0,190
0,190
0,190
4.
Вище-Дубечанський
тис.га
0,340
0,290
0,140
0,070
0,080
0,080
0,100
0,100
0,100
0,100
тис.куб.м
3,800
4,250
1,580
0,900
1,000
1,000
1,200
1,200
1,200
1,200
5.
Димерський
тис.га
0,660
0,370
0,140
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
тис.куб.м
7,600
4,400
1,330
1,200
1,200
1,200
1,300
1,300
1,300
1,300
6.
Іванківський
тис.га
0,950
0,490
0,170
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
тис.куб.м
9,900
7,160
2,450
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
7.
Київський
тис.га
0,050
0,300
0,010
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
тис.куб.м
3,000
3,000
0,070
0,850
0,850
0,850
0,850
0,850
0,850
0,850
8.
Клавдієвський
тис.га
0,050
0,020
0,030
0,030
0,050
0,050
0,050
0,050
0,060
0,060
тис.куб.м
0,300
0,100
0,100
0,130
0,300
0,300
0,300
0,300
0,360
0,360
9.
Макарівський
тис.га
0,056
0,032
0,113
0,113
0,113
0,113
0,120
0,120
0,120
тис.куб.м
0,916
0,575
1,650
1,650
1,650
1,650
1,800
1,800
1,800
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.га
0,420
0,200
0,470
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
тис.куб.м
2,980
1,660
0,400
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
 11.
Поліський
тис.га
1,380
0,620
0,040
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
тис.куб.м
14,850
7,180
0,460
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
12.
Ржищівський
тис.га
0,090
0,160
0,050
0,010
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
тис.куб.м
0,570
1,100
0,410
0,030
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
13.
Фастівський
тис.га
0,030
0,300
0,050
1,000
1,000
1,000
0,200
0,200
0,300
0,300
тис.куб.м
0,200
2,800
1,070
1,300
1,300
1,300
2,000
2,000
3,000
3,000
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.га
0,282
0,096
0,056
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,075
тис.куб.м
3,327
1,520
0,868
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,660
0,790
15.
Бучанський лісгосп
тис.га
0,021
0,012
0,009
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
тис.куб.м
0,030
0,040
0,035
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.га
0,140
0,100
0,010
0,010
0,010
0,020
0,020
тис.куб.м
1,530
1,140
0,130
0,030
0,030
0,030
0,060
0,070
0,240
0,240
17.
Іванківський агролісгосп
тис.га
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,050
0,050
тис.куб.м
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,500
0,500
18.
Київська ЛНДС
тис.га
0,050
0,010
0,010
0,030
тис.куб.м
0,600
0,070
0,100
0,300
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.га
тис.куб.м
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.га
0,060
0,200
0,060
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,050
0,050
тис.куб.м
0,480
1,780
0,490
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,520
0,520
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.га
0,200
0,200
0,100
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
тис.куб.м
2,000
2,000
2,200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
Таблиця 6
Рубки головного користування
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.куб.м
302,7
318,4
415,3
540,9
536,9
536,9
536,9
556,0
556,0
570,0
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”     Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.куб.м
14,5
16,3
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
27,5
27,5
27,5
2.
Богуславський
тис.куб.м
44,0
41,4
36,3
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
3.
Бориспільський
тис.куб.м
8,0
8,6
15,1
22,5
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
19,0
4.
Вище-Дубечанський
тис.куб.м
17,5
15,0
13,7
19,1
19,0
19,0
19,0
19,5
19,5
22,0
5.
Димерський
тис.куб.м
17,2
24,9
43,9
47,3
47,3
47,3
47,3
47,3
47,3
47,3
6.
Іванківський
тис.куб.м
24,6
33,1
52,3
86,3
80,8
80,8
80,8
80,8
80,8
80,8
7.
Київський
тис.куб.м
4,1
6,1
16,7
23,6
24,8
24,8
24,8
24,8
24,8
24,8
8.
Клавдієвський
тис.куб.м
5,3
8,3
19,9
34,3
34,3
34,3
34,3
36,4
36,4
40,8
9.
Макарівський
тис.куб.м
5,9
9,9
20,8
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.куб.м
7,0
9,3
9,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11.
Поліський
тис.куб.м
40,8
40,1
10,0
21,4
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
12.
Ржищівський
тис.куб.м
0,3
13.
Фастівський
тис.куб.м
1,0
10,3
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
30,0
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.куб.м
14,4
15,6
35,5
37,7
37,7
37,7
37,7
37,7
37,7
37,7
15.
Бучанський лісгосп
тис.куб.м
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.куб.м
17.
Іванківський агролісгосп
тис.куб.м
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
18.
Київська ЛНДС
тис.куб.м
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.куб.м
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.куб.м
8,1
5,3
4,0
15,4
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.куб.м
96,2
78,2
80,2
94,5
100,3
100,3
100,3
119,9
119,9
134,8
 Таблиця 7
Відновлення лісів та лісорозведення в лісовому фонді
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.га
2,570
2,395
2,585
2,685
2,852
2,880
2,857
2,857
2,892
3,083
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”  Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.га
0,047
0,109
0,117
0,147
0,175
0,170
0,170
0,170
0,140
0,140
2.
Богуславський
тис.га
0,212
0,223
0,164
0,121
0,121
0,121
0,121
0,121
0,121
0,121
3.
Бориспільський
тис.га
0,170
0,070
0,090
0,100
0,100
0,100
0,090
0,070
0,070
0,070
4.
Вище-Дубечанський
тис.га
0,339
0,256
0,144
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
5.
Димерський
тис.га
0,160
0,170
0,210
0,250
0,250
0,250
0,230
0,230
0,230
0,230
6.
Іванківський
тис.га
0,184
0,156
0,216
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
7.
Київський
тис.га
0,700
0,098
0,095
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
8.
Клавдієвський
тис.га
0,063
0,064
0,084
0,099
0,103
0,101
0,097
0,101
0,101
0,101
9.
Макарівський
тис.га
0,086
0,072
0,152
0,122
0,095
0,095
0,095
0,092
0,091
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.га
0,090
0,155
0,124
0,084
0,084
0,084
0,084
0,084
0,084
0,084
11.
Поліський
тис.га
0,250
0,380
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
12.
Ржищівський
тис.га
0,400
0,130
0,112
0,020
0,040
0,050
0,060
0,070
0,070
0,070
13.
Фастівський
тис.га
0,064
0,062
0,087
0,103
0,103
0,113
0,113
0,113
0,113
0,113
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.га
0,067
0,051
0,093
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,120
15.
Бучанський лісгосп
тис.га
0,020
0,024
0,017
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.га
0,040
0,010
0,020
0,020
0,025
0,030
0,030
0,035
0,040
0,050
17.
Іванківський агролісгосп
тис.га
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,150
0,150
18.
Київська ЛНДС
тис.га
0,001
0,010
0,050
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.га
0,309
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
0,410
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.га
0,094
0,060
0,030
0,020
0,040
0,040
0,040
0,041
0,051
0,051
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.га
0,300
0,280
0,386
0,400
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
Таблиця 8
Заготівля лісового насіння
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
кг
101094
64476
89401
65620
65620
65430
65480
64830
65930
65930
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”
Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
кг
14700
1330
9958
7500
7500
7500
7500
6800
6800
6800
2.
Богуславський
кг
16780
14125
6900
6800
6800
6800
6800
6800
6800
6800
3.
Бориспільський
кг
4100
4000
3000
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4.
Вище-Дубечанський
кг
3433
2000
2000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
5.
Димерський
кг
2800
3000
3400
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
6.
Іванківський
кг
5780
4343
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
7.
Київський
кг
3500
4000
3700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
8.
Клавдієвський
кг
1040
1544
1600
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
9.
Макарівський
кг
2289
16860
2800
2300
2300
2300
2300
2300
2300
10.
Переяслав-Хмельницький
кг
1465
1800
1300
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
11.
Поліський
кг
3580
1500
1800
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
12.
Ржищівський
кг
7000
6000
4500
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
13.
Фастівський
кг
11100
8100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
кг
18915
3480
2360
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
15.
Бучанський лісгосп
кг
1020
1020
1050
100
100
100
100
100
100
100
16.
Державна резиденція “Залісся”
кг
420
420
420
430
480
530
530
530
17.
Іванківський агролісгосп
кг
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2000
2000
18.
Київська ЛНДС
кг
120
106
900
1000
1200
1200
1200
1300
1300
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
кг
9920
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
20.
Ржищівський військлісгосп
кг
581
525
627
1100
1100
1100
1100
1100
1600
1600
21.
Тетерівський держлісгосп
кг
5300
5300
10800
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
 Таблиця 9
Вирощування стандартних сіянців
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.шт.
45149
37830
34699
27676
28776
28616
28616
28676
28536
28756
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”  Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.шт.
6690
5227
2175
1600
1800
1800
1800
1800
1500
1500
2.
Богуславський
тис.шт.
5800
3600
1200
800
800
800
800
800
800
800
3.
Бориспільський
тис.шт.
1600
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
4.
Вище-Дубечанський
тис.шт.
2,345
2500
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
5.
Димерський
тис.шт.
1600
1900
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
6.
Іванківський
тис.шт.
3181
3000
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
7.
Київський
тис.шт.
1000
1500
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
8.
Клавдієвський
тис.шт.
500
500
800
900
900
900
900
900
900
900
9.
Макарівський
тис.шт.
1010
1400
1520
1220
950
950
950
950
950
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.шт.
4636
2832
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
11.
Поліський
тис.шт.
2080
2600
500
500
500
500
500
500
500
500
12.
Ржищівський
тис.шт.
5000
4000
2100
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
13.
Фастівський
тис.шт.
1113
827
1260
1100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.шт.
9498
3271
1259
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1700
15.
Бучанський лісгосп
тис.шт.
47
43
45
5
5
5
5
5
5
5
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.шт.
249
250
300
360
360
420
480
600
17.
Іванківський агролісгосп
тис.шт.
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18.
Київська ЛНДС
тис.шт.
150
190
400
450
500
500
500
500
500
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.шт.
8001
2401
2401
2401
2401
2401
2401
2401
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.шт.
600
370
220
200
400
400
400
400
500
500
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.шт.
3400
3400
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
 Таблиця 10
Створення полезахисних лісових смуг
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.га
0,223
0,065
0,024
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”  Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.га
0,056
0,011
0,004
2.
Богуславський
тис.га
0,060
0,005
0,002
3.
Бориспільський
тис.га
4.
Вище-Дубечанський
тис.га
5.
Димерський
тис.га
6.
Іванківський
тис.га
0,002
7.
Київський
тис.га
8.
Клавдієвський
тис.га
9.
Макарівський
тис.га
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.га
0,066
0,014
0,004
11.
Поліський
тис.га
12.
Ржищівський
тис.га
0,033
0,020
0,004
13.
Фастівський
тис.га
0,006
0,015
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.га
15.
Бучанський лісгосп
тис.га
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.га
17.
Іванківський агролісгосп
тис.га
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
18.
Київська ЛНДС
тис.га
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.га
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.га
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.га
 Таблиця 11
Створення насаджень на ярах, балках, пісках
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.га
1,348
0,444
0,304
0,127
0,127
0,127
0,127
0,127
0,127
0,127
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”
Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.га
0,210
0,050
0,031
2.
Богуславський
тис.га
0,240
0,090
0,023
3.
Бориспільський
тис.га
0,001
4.
Вище-Дубечанський
тис.га
5.
Димерський
тис.га
6.
Іванківський
тис.га
0,183
0,024
0,033
7.
Київський
тис.га
0,003
8.
Клавдієвський
тис.га
9.
Макарівський
тис.га
0,008
0,011
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.га
0,113
0,036
0,003
11.
Поліський
тис.га
0,250
0,040
0,050
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
12.
Ржищівський
тис.га
0,300
0,170
0,046
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
13.
Фастівський
тис.га
0,052
0,023
0,001
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.га
15.
Бучанський лісгосп
тис.га
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.га
17.
Іванківський агролісгосп
тис.га
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
18.
Київська ЛНДС
тис.га
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.га
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.га
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.га
Благоустрій рекреаційних ділянок
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.га
0,422
0,414
0,448
1,062
1,112
1,122
1,213
1,213
1,113
1,093
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”
Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.га
0,015
2.
Богуславський
тис.га
0,005
0,005
0,005
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
3.
Бориспільський
тис.га
0,010
0,010
0,030
0,030
0,030
0,040
0,040
0,040
0,040
4.
Вище-Дубечанський
тис.га
0,020
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
5.
Димерський
тис.га
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
6.
Іванківський
тис.га
0,011
0,001
0,087
0,095
0,010
0,100
0,110
0,110
0,100
0,098
7.
Київський
тис.га
0,060
0,050
0,030
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
8.
Клавдієвський
тис.га
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
9.
Макарівський
тис.га
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.га
0,040
0,030
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
11.
Поліський
тис.га
0,002
0,002
0,004
12.
Ржищівський
тис.га
0,300
0,170
0,046
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
13.
Фастівський
тис.га
0,052
0,023
0,001
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.га
 0,293
 0,270
0,251
0,843
0,978
0,898
0,969
0,969
0,879
0,861
15.
Бучанський лісгосп
тис.га
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.га
17.
Іванківський агролісгосп
тис.га
18.
Київська ЛНДС
тис.га
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.га
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.га
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.га
Таблиця 13
Захист лісів від шкідників та хвороб
з/п
Назва
підприємства
Одиниця
виміру
По роках:
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Київська область (всього)
тис.га
22,924
25,448
28,903
28,980
26,350
14,370
15,370
26,890
29,190
25,090
Держлісгоспи Київського державного лісогосподарського об’єднання “Київліс”
Державного комітету лісового господарства України
1.
Білоцерківський
тис.га
1,060
1,380
0,500
0,860
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
2.
Богуславський
тис.га
0,700
0,900
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3.
Бориспільський
тис.га
4.
Вище-Дубечанський
тис.га
1,244
0,500
5.
Димерський
тис.га
6.
Іванківський
тис.га
 2,740
3,288
3,863
12,450
13,290
1,480
9,030
12,320
13,520
11,220
7.
Київський
тис.га
4,000
4,500
4,000
6,100
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
8.
Клавдієвський
тис.га
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
9.
Макарівський
тис.га
  0,100
0,100
0,100
0,200
0,200
10.
Переяслав-Хмельницький
тис.га
2,000
0,700
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
11.
Поліський
тис.га
0,320
1,000
0,630
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
12.
Ржищівський
тис.га
0,450
0,450
0,380
0,300
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
13.
Фастівський
тис.га
0,680
0,680
0,680
0,680
Лісокористувачі інших відомств
14.
Боярська лісодослідна станція
тис.га
0,600
2,800
3,200
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
15.
Бучанський лісгосп
тис.га
4,700
4,800
4,700
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
16.
Державна резиденція “Залісся”
тис.га
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
17.
Іванківський агролісгосп
тис.га
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
18.
Київська ЛНДС
тис.га
0,020
0,020
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,400
0,600
19.
Підприємство “Чорнобильліс”
тис.га
8,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
1,000
20.
Ржищівський військлісгосп
тис.га
0,010
0,010
0,010
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
21.
Тетерівський держлісгосп
тис.га
4,000
4,000
0,900
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
Таблиця 14
Заготівля та використання ліквідної лісопродукції
Роки
Заготівля лісопродукції
Використання деревини
Всього
у тому числі
Вартість знеособленого кубометра
(грн.)
Рентабельність заготівлі
(%)
На власні потреби підприємств
Реалізація внутрішнім товаровиробникам та населенню
Реалізація на експорт
від рубок голов-ного користу-
вання
від лісо-госпо-дарських рубок
від рубок голов-ного користу-
вання
від лісо-госпо-дарських рубок
від рубок голов-ного користу-
вання
від лісо-госпо-дарських рубок
кбм
у %
від гр. 2
куб.м
у %
від гр. 2
куб.м
у %
від гр. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1996
784647
372339
412308
47,04
13,73
30,30
18,60
 121620
26,40
553965
70,60
23206
3,00
1997
779366
413458
365908
38,12
15,62
16,11
15,20
129692
16,60
516660
66,30
25687
3,30
1998
753177
427669
325508
43,78
24,41
28,70
23,50
138658
18,40
563320
74,80
51199
6,80
1999
773428
440269
333159
61,59
29,39
22,30
17,70
141124
18,20
 570698
73,80
61606
8,00
2000
863861
508136
355725
70,59
37,14
33,40
21,00
202343
23,40
533935
61,80
127583
14,80
2001
945075
534700
410375
69,51
37,59
31,30
22,70
205970
21,80
657456
68,90
87649
9,30
2002
946534
536900
409634
74,99
41,90
31,40
25,10
205565
21,70
579676
61,20
161293
17,00
2003
961564
536900
424664
76,33
41,66
31,60
24,00
209643
21,80
587744
61,10
164177
17,10
2004
957714
536900
420814
83,94
44,43
31,75
24,00
191815
20,00
600318
62,70
165581
17,30
2005
992063
556000
436063
82,99
47,45
31,82
24,40
219752
22,20
600526
60,50
171785
17,30
2010
995384
556000
439384
86,68
52,84
31,00
24,50
227237
22,80
597555
60,00
170792
17,20
2015
1011794
570000
441794
88,25
57,65
32,10
25,20
260031
25,70
558561
55,20
193252
19,10
Таблиця 15
Показники  лісопромислової діяльності
Роки
Кількість цехів пере-
робки
деревини
(штук)
Площа цехів (кв.м)
Вартість основних фондів (тис.грн.)
у тому числі облад-нання (тис.
грн.)
з нього закуп-лено по імпорту (тис.грн.)
Кіль-кість працю- ючих (чол.)
у тому числі робіт-ників (чол.)
Обсяг переро-бленої деревини (куб.м)
Обсяг виробленої продукції (тис.грн)
У тому числі
на експорт
Собі-вартість виготов- леної продукції
(тис.грн.)
Прибуток
від лісо-промис-лової діяль-
ності (тис.грн)
Використання прибутку на ведення лісового господарства
тис.грн.
$ США
тис.
грн.
% від усього прибу-тку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1996
28
21603
15497,4
5130,1
159,1
957
865
92016,3
10269,7
2242,6
11618,4
9475,3
1011,7
62,19
6,1
1997
29
17989
17149,2
6374,4
1102,2
950
863
96250,6
10605,2
2286,8
3874,1
9665,0
1094,3
85,35
7,8
1998
28
21553
20751,3
8176,7
1826,7
959
852
108506
12476,4
3010,5
10124,4
10815,5
2044,2
158,26
7,7
1999
33
23016
21007
8745,3
2240,7
1125
991
122257,2
16889,4
4855,8
10582,0
13872,0
3180,4
145,38
4,6
2000
33
23016
21501,1
9299,9
2717,2
1142
1015
143154,0
20902,2
7929,6
14514,0
16987,7
3800,1
187,80
4,9
2001
35
23995
21969,3
9619,7
3313,2
1477
1103
154531,0
23028,5
9212,8
2847,1
18136,1
4259,4
137,50
3,2
2002
36
24495
21556,3
9835,7
3418,7
1490
1119
152051,0
24400,9
9952,9
17031,2
19194,4
4419,5
257,50
5,8
2003
36
24495
22706,9
10191,9
3536,7
1493
1125
161521,0
26035,9
11008,0
2648,0
20056,4
4238,5
270,80
6,4
2004
36
24495
22868,9
10310,9
3726,7
1554
1146
163811,0
28003,9
12191,7
1946,0
21178,4
4749,5
307,50
6,5
2005
36
24495
23342,9
10497,9
3899,7
1571
1174
162801,0
29820,0
13215,3
3048,4
32644,6
4943,4
296,30
6,0
2010
36
24715
23819,9
10954,9
4309,7
1634
1220
176701,0
32161,0
14171,9
3231,7
24220,6
5503,4
487,60
9,0
2015
36
24715
24854,6
11317,9
4549,7
1650
1231
182251,0
34745,0
15635,6
3444,1
25882,6
5772,4
499,90
8,7
 Таблиця 16
Загальні показники ведення мисливського господарства
Роки
Площа закріплених мисливських  угідь
(тис.га)
Чисельність
основних видів мисливських звірів
(голів)
Добування
основних видів мисливських звірів
(голів)
Чисельність працюючих
(чол.)
У тому числі
штатних єгерів
Сумарні витрати на ведення мисливського господарства (тис. грн.)
У тому числі на охорону і відтворення державного мисливського фонду
(тис.грн.)
Надходження від ведення мисливського господарства (тис.грн)
Прибуток після виплати податків (тис.грн)
лось
олень
кабан
козуля
лось
олень
кабан
козуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1996
2263,7
591
2640
3075
9415
1
82
242
488
469
281
1576,0
1068,1
572,8
1997
2108,9
461
2488
2503
8021
63
213
381
406
242
1026,9
517,4
390,5
1998
2317,08
609
2475
2993
8501
68
300
524
416
253
1318,2
757,2
734,0
1999
2357,4
560
2589
3133
8436
41
303
499
359
242
1698,9
786,9
994,1
2000
2357,4
620
2600
3300
8500
5
82
385
570
359
242
1680,0
822,0
1030,0
2001
2357,4
680
2610
3400
8650
10
103
451
640
359
242
1710,0
860,0
1090,0
2002
2357,4
720
2620
3550
8950
15
128
505
690
359
242
1743,0
897,0
1147,0
2003
2357,4
780
2630
3700
9300
20
150
560
710
359
242
1776,0
934,0
1193,0
 Таблиця 16.1
Показники ведення мисливського господарства Українським товариством мисливців і рибалок
Роки
Площа закріплених мисливських  угідь
(тис.га)
Чисельність
основних видів мисливських звірів
(голів)
Добування
основних видів мисливських звірів
(голів)
Чисельність працюючих
(чол.)
У тому числі
штатних єгерів
Сумарні витрати на ведення мисливського господарства (тис. грн.)
У тому числі на охорону і відтворення державного мисливського фонду
(тис.грн.)
Надходження від ведення мисливського господарства (тис.грн)
Прибуток після виплати податків (тис.грн)
лось
олень
кабан
козуля
лось
олень
кабан
козуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1996
1696,6
241
533
1308
4841
12
107
119
255
140
713,7
430,2
314,6
1997
1408,7
154
427
963
3246
7
76
99
201
124
492,4
214,6
126,2
1998
1408,7
148
406
1026
3239
13
83
122
201
138
511,2
260,0
228,7
1999
1408,7
140
411
1072
3239
6
91
122
136
106
652,5
251,7
194,1
2000
1408,7
150
415
1095
3242
1
10
110
140
136
106
665,0
270,0
210,0
2001
1408,7
160
418
1120
3260
2
15
130
167
136
106
680,0
290,0
220,0
2002
1408,7
170
420
1150
3300
3
20
130
167
136
106
695,0
310,0
230,0
2003
1408,7
180
422
1190
3390
4
25
135
172
136
106
710,0
330,0
240,0
Таблиця 16.2
Показники ведення мисливського господарства
Товариством військових мисливців та рибалок Збройних Сил України
Роки
Площа закріплених мисливських  угідь
(тис.га)
Чисельність
основних видів мисливських звірів
(голів)
Добування
основних видів мисливських звірів
(голів)
Чисельність працюючих
(чол.)
У тому числі
штатних єгерів
Сумарні витрати на ведення мисливського господарства (тис. грн.)
У тому числі на охорону і відтворення державного мисливського фонду
(тис.грн.)
Надходження від ведення мисливського господарства (тис.грн)
Прибуток після виплати податків (тис.грн)
лось
олень
кабан
козуля
лось
олень
кабан
козуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1996
206,2
95
126
259
1084
3
26
92
50
31
81,0
37,3
28,9
1997
182,4
68
125
273
1081
3
22
81
53
27
58,9
24,0
35,6
1998
182,4
72
110
244
985
3
49
108
44
23
97,3
37,8
89,2
1999
182,4
74
109
245
1000
3
40
107
45
23
147,3
32,6
137,9
2000
182,4
63
110
262
1004
6
40
110
45
23
104,0
36,0
107,0
3,0
2001
182,4
98
111
272
1020
1
6
52
115
45
23
107,0
39,0
113,0
6,0
2002
182,4
106
112
293
1040
1
10
55
117
45
23
111,0
43,0
120,0
9,0
2003
182,4
114
113
113
314
2
12
65
120
45
23
115,0
46,0
126,0
11,0
Таблиця 16.3
Показники ведення мисливського господарства
Київським державним лісогосподарським об’єднанням “Київліс”
Державного комітету лісового господарства України
Роки
Площа закріплених мисливських  угідь
(тис.га)
Чисельність
основних видів мисливських звірів
(голів)
Добування
основних видів мисливських звірів
(голів)
Чисельність працюючих
(чол.)
У тому числі
штатних єгерів
Сумарні витрати на ведення мисливського господарства (тис. грн.)
У тому числі на охорону і відтворення державного мисливського фонду
(тис.грн.)
Надходження від ведення мисливського господарства (тис.грн)
Прибуток після виплати податків (тис.грн)
лось
олень
кабан
козуля
лось
олень
кабан
козуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1996
208,5
135
511
911
2276
13
69
169
89
53
202,0
95,0
122,7
1997
313,8
96
440
590
2167
16
76
164
90
45
218,3
78,3
154,4
1998
313,8
88
421
659
2290
16
113
236
93
46
291,9
133,0
207,9
1999
356,9
82
432
740
2559
15
125
225
92
51
360,8
154,2
325,6
2000
356,9
90
435
750
2561
1
25
150
240
92
51
365,0
158,0
340,0
2001
356,9
100
438
765
2610
2
30
160
260
92
51
368,0
162,0
360,0
2002
356,9
110
441
780
2690
3
40
165
262
92
51
372,0
166,0
375,0
3,0
2003
356,9
125
445
800
2830
4
45
175
266
92
51
375,0
170,0
380,0
5,0
Таблиця 16.4
Показники ведення мисливського господарства
   Дніпровсько – Тетерівським   державним   лісомисливським  господарством
Роки
Площа закріплених мисливських  угідь
(тис.га)
Чисельність
основних видів мисливських звірів
(голів)
Добування
основних видів мисливських звірів
(голів)
Чисельність працюючих
(чол.)
У тому числі
штатних єгерів
Сумарні витрати на ведення мисливського господарства (тис. грн.)
У тому числі на охорону і відтворення державного мисливського фонду
(тис.грн.)
Надходження від ведення мисливського господарства (тис.грн)
Прибуток після виплати податків (тис.грн)
лось
олень
кабан
козуля
лось
олень
кабан
козуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1996
30,6
30
260
140
250
2
11
9
9
7
77,2
56,6
81,1
4,1
1997
30,6
35
230
110
220
15
4
6
7
5
45,1
36,6
45,7
0,6
1998
30,6
35
230
120
240
14
7
16
7
6
78,0
54,9
78,9
0,9
1999
30,6
40
210
120
240
10
6
16
8
7
62,1
46,9
63,3
1,1
2000
30,6
45
215
125
245
1
15
10
20
8
7
65,0
49,0
65,0
2001
30,6
45
212
133
252
2
15
10
22
8
7
67,0
53,0
67,0
2002
30,6
50
213
140
260
3
15
10
22
8
7
69,0
55,0
69,0
2003
30,6
55
214
148
268
4
15
12
23
8
7
71,0
57,0
71,0
 Таблиця 16.5
Показники ведення мисливського господарства
спортивним мисливсько-рибальським клубом “Динамо”
Роки
Площа закріплених мисливських  угідь
(тис.га)
Чисельність
основних видів мисливських звірів
(голів)
Добування
основних видів мисливських звірів
(голів)
Чисельність працюючих
(чол.)
У тому числі
штатних єгерів
Сумарні витрати на ведення мисливського господарства (тис. грн.)
У тому числі на охорону і відтворення державного мисливського фонду
(тис.грн.)
Надходження від ведення мисливського господарства (тис.грн)
Прибуток після виплати податків (тис.грн)
лось
олень
кабан
козуля
лось
олень
кабан
козуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1996
33,3
28
21
90
353
12
15
18
12
22,1
6,3
3,8
1997
70,0
37
23
122
413
11
17
15
10
23,5
8,4
6,0
1998
70,0
69
13
169
604
17
17
15
10
12,7
4,1
6,8
1999
70,0
46
67
176
452
11
13
17
12
24,6
7,7
6,9
2000
70,0
48
68
180
460
1
1
15
20
17
12
26,0
9,0
8,0
2001
70,0
53
69
188
475
1
2
15
22
17
12
28,0
11,0
10,0
2002
70,0
57
70
195
490
2
3
15
22
17
12
31,0
13,0
13,0
2003
70,0
65
71
205
515
2
5
15
24
17
12
35,0
16,0
16,0
 Таблиця 16.6
Показники ведення мисливського господарства іншими користувачами угідь
Роки
Площа закріплених мисливських  угідь
(тис.га)
Чисельність
основних видів мисливських звірів
(голів)
Добування
основних видів мисливських звірів
(голів)
Чисельність працюючих
(чол.)
У тому числі
штатних єгерів
Сумарні витрати на ведення мисливського господарства (тис. грн.)
У тому числі на охорону і відтворення державного мисливського фонду
(тис.грн.)
Надходження від ведення мисливського господарства (тис.грн)
Прибуток після виплати податків (тис.грн)
лось
олень
кабан
козуля
лось
олень
кабан
козуля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1996
89,1
62
1189
367
611
1
52
17
84
48
38
480,0
442,7
21,7
1997
103,4
71
1243
445
894
22
24
14
124
30
188,7
155,5
22,6
1998
311,6
85
1295
775
1143
22
31
25
56
30
327,1
267,4
122,5
1999
308,8
178
1360
780
946
5
30
16
61
43
451,6
293,8
266,3
2000
308,8
224
1361
888
988
1
25
60
40
61
43
455,0
300,0
300,0
2001
308,8
224
1362
922
1033
2
35
90
61
61
43
460,0
305,0
320,0
2002
308,8
227
1364
992
1170
3
40
130
100
61
43
465,0
310,0
340,0
2003
308,8
241
1365
1043
1242
4
48
158
105
61
43
470,0
315,0
360,0
Таблиця 17
Показники плати від пня за лісопродукцію, заготовлену від рубок головного користування
Роки
Заготовлено деревини
(тис.куб.м)
Вартість лісопродукції
в оптових цінах
(тис.грн.)
Повна собівартість
(тис.грн.)
У тому числі від пня плата
Питома вага попневої плати
(%)
Рентабельність
лісопродукції
(%)
Всього
(тис.грн.)
За куб.м
(грн.)
у собівартості
у вартості лісопродукції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1989
362,8
9585,66
7800,91
1741,87
4,80
22,3
18,2
22,9
1991
344,8
14535,24
13274,35
3136,45
9,10
23,6
21,6
9,5
1995
430,0
611318,39*
406843,99*
25906,03*
60,25**
6,4
4,2
50,3
1996
372,3
17515,52
13542,04
2514,39
6,75
18,6
14,4
29,3
1997
413,5
15762,81
14027,41
4039,75
9,77
28,8
25,6
12,4
1998
427,7
18721,86
14912,00
3799,75
8,88
25,5
20,3
25,5
1999
440,3
27114,51
21329,53
4059,76
9,22
19,0
15,0
27,1
2000
508,1
35868,27
27432,45
4545,32
8,95
16,6
12,7
30,8
2001
534,7
37166,81
28829,70
4657,60
8,71
16,2
12,5
28,9
2002
536,9
40261,91
31111,00
4894,50
9,12
15,7
12,2
29,4
2003
536,9
40984,51
31641,10
4893,50
9,11
15,5
11,9
29,5
2004
536,9
45071,91
34601,80
5247,50
9,77
15,2
11,6
30,3
2005
556,0
46142,41
35448,20
5249,50
9,44
14,8
11,4
30,2
2010
556,0
48192,51
36775,10
5300,50
9,53
14,4
11,0
31,0
2015
570,0
50302,50
38365,60
5303,50
9,30
13,8
10,5
31,1
 Таблиця 18
Узагальнені показники виробничо-фінансової діяльності у лісовій галузі області
Роки
Асигнування
з бюджету
Кошти
від реалізації
та прибутку
Інші
джерела
Всього
фінансування
Сума
%
Сума
%
Сума
%
Сума
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1998
10769,4
52,6
9715,4
47,4
0
0
20485
100
1999
11645,2
59,0
8085,0
41,0
0
0
19730
100
2000
12936,7
55,9
10211,0
44,1
0
0
23148
100
2001
13742,3
52,2
12575,0
47,8
0
0
26317
100
2002
15214,8
54,1
12892,0
45,9
0
0
28107
100
2003
15903,8
54,7
13180,0
45,3
0
0
29084
100
2004
16828,2
55,9
13282,0
44,1
0
0
30110
100
2005
18048,1
57,4
13381,0
42,6
0
0
31429
100
2010
24686,7
64,4
13617,0
35,6
0
0
38304
100
2015
29043,0
67,6
13902,0
32,4
0
0
42945
100
Таблиця 18.1
Показники виробничо-фінансової діяльності
у лісовій галузі області
(Державний комітет лісового господарства України)
Роки
Асигнування
з бюджету
Кошти
від реалізації
та прибутку
Інші
джерела
Всього
фінансування
Сума
%
Сума
%
Сума
%
Сума
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1998
3684,5
29,6
8779,6
70,4
0
0
12464
100
1999
3585,2
34,4
6841,8
65,6
0
0
10427
100
2000
3715,3
28,2
9448,0
71,8
0
0
13163
100
2001
4184,0
28,6
10455,0
71,4
0
0
14638
100
2002
42524,0
28,4
10740,0
71,6
0
0
14992
100
2003
42634,0
28,0
10085,0
72,0
0
0
15249
100
2004
4286,8
27,9
11067,0
72,1
0
0
15354
100
2005
4306,8
27,9
11116,0
72,1
0
0
15423
100
2010
4341,0
27,8
11299,0
72,2
0
0
15640
100
2015
4393,0
27,7
11449,0
72,3
0
0
15842
100
 Таблиця 18.2
Показники виробничо-фінансової діяльності у лісовій галузі області
(Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи)
Роки
Асигнування
з бюджету
Кошти
від реалізації
та прибутку
Інші
джерела
Всього
фінансування
Сума
%
Сума
%
Сума
%
Сума
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1998
5957
100
0
0
0
0
5957
100
1999
6819
100
0
0
0
0
6819
100
2000
6737
100
0
0
0
0
6737
100
2001
7100
100
0
0
0
0
7100
100
2002
8300
100
0
0
0
0
8300
100
2003
8900
100
0
0
0
0
8900
100
2004
9700
100
0
0
0
0
9700
100
2005
10800
100
0
0
0
0
10800
100
2010
17100
100
0
0
0
0
17100
100
2015
21000
100
0
0
0
0
21000
100
Таблиця 18.3
Показники виробничо-фінансової діяльності у лісовій галузі області
(Міністерство аграрної політики України)
Роки
Асигнування
з бюджету
Кошти
від реалізації
та прибутку
Інші
джерела
Всього
фінансування
Сума
%
Сума
%
Сума
%
Сума
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1998
396,5
46,0
465,5
54,0
0
0
862
100
1999
440,6
36,0
783,4
64,0
0
0
1224
100
2000
560
28,0
1440
72,0
0
0
2000
100
2001
572
26,0
1628
74,0
0
0
2200
100
2002
572
26,0
1628
74,0
0
0
2200
100
2003
550
25,0
1650
75,0
0
0
2200
100
2004
550
25,0
1650
75,0
0
0
2200
100
2005
550
25,0
1650
75,0
0
0
2200
100
2010
550
25,0
1650
75,0
0
0
2200
100
2015
572
26,0
1628
74,0
0
0
2200
100
Таблиця 18.4
Показники виробничо-фінансової діяльності у лісовій галузі області
(Міністерство оборони України)
Роки
Асигнування
з бюджету
Кошти
від реалізації
та прибутку
Інші
джерела
Всього
фінансування
Сума
%
Сума
%
Сума
%
Сума
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1998
0,0
0,0
221,2
100,0
0
0
221,2
100
1999
151,9
80,0
37,0
20,0
0
0
188,9
100
2000
131,6
68,0
61,5
32,0
0
0
193,1
100
2001
75,0
35,0
142,0
65,0
0
0
217,0
100
2002
84,0
37,0
145,0
63,0
0
0
229,0
100
2003
84,0
37,0
145,0
63,0
0
0
229,0
100
2004
85,0
37,0
145,0
63,0
0
0
230,0
100
2005
85,0
37,0
145,0
63,0
0
0
230,0
100
2010
199,3
51,0
188,0
49,0
0
0
387,3
100
2015
151,8
38,0
245,0
62,0
0
0
396,8
100
 Заступник голови ради                                                           А.С.Грєхов