Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ = БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ НАЦІЇ

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.

Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) та затвердив План заходів щодо її реалізації.

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Всі підприємства Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства долучилися до проведення заходів, присвячених Дню охорони праці в Україні, що проходить  цьогоріч під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці». Заходи триватимуть у відповідності до затверджених планів протягом  2019 року.

Окремо зазначаємо про те, що в м. Києві, в рамках проведення заходів присвячених Дню охорони праці у термін з 13 по 15 травня відбудеться Перша Міжнародна конференція «Безпека та гігієна праці в лісовому господарстві: проблеми та перспективи впровадження управління ризиками на підприємстві». В конференції візьмуть участь Голова Державної служби України з питань праці, заступник Голови Держлісагентства, координатор програм Міжнародної організації праці, представник Лісової опікунської влади (Forest Stewardship Council, FSC), представники Держлісагентства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства, експерти з управління ризиками в сфері безпеки та гігієни праці з міжнародним досвідом, представники провідних підприємств лісового господарства.

В ході конференції буде проведено практичні заняття на базі державних підприємств Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства: «Іванківське лісове господарство» та «Макарівське лісове господарство». Практичні заняття будуть охоплені наступними темами:

 • Безпека праці на лісосічних роботах.
 • Безпечне виконання робіт з деревообробки.
 • Безпека вантажно-розвантажувальних робіт.
 • Безпека на автомобільному транспорті
 • Механізована валка лісу.

В рамках міжнародної конференції буде приділена увага наступним питанням:

 • Концепція реформування системи управління охороною праці: питання, перспективи, можливості.
 • Міжнародні та європейські галузеві стандарти з безпеки та гігієни праці у лісовому господарстві і методики управління професійними ризиками в рамках законодавства ЄС та міжнародних трудових норм.
 • Проект національної оцінки ризику контрольованої деревини для України. Вимоги безпеки праці відповідно до  FSC-PRO-60-002 V3-0 «Розроблення та затвердження FSC національних оцінок ризику».
 • Система управління безпекою праці та ризиками на державних підприємствах лісогосподарської галузі.
 • Інновації засобів індивідуального захисту для працівників лісової галузі. Одяг, взуття та інше з захистом від порізів бензопилою.
 • Стан нормативно-правової бази та завдання щодо її оновлення. Суперечність деяких норм «Санітарні правила в лісах України» та «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості».
 • Ризик-орієнтований підхід. Основні засади. Система управління гігієною а безпекою праці за стандартом ISO 45001:2018.
 • Управління безпекою підрядних організацій у лісовому господарстві як вимога сучасної системи управління безпекою та гігієною праці. Практика впровадження.
 • Презентація виробництва лісозаготівельних машин, що працюють по методу сортиментної заготівлі лісу компанії Ponsse (Фінляндія).
 • Особливості застосування Нового порядку розслідування нещасних випадків на виробництві.
 • Дискусійна панель. Розслідування інцидентів: пошук винуватця чи кореневих причин нещасного випадку.
 • Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві силами компанії: розробка алгоритму дій, потенційні ризики та переваги
 • Методи оцінки та управління ризиками при виконанні лісосічних, вантажно-розвантажувальних та деревообробних робіт. Практикум із складення заходів за ієрархією зниження виробничих ризиків

Наприкінці заходу буде відзначено кращих працівників служб охорони праці підприємств лісового господарства та переможців конкурсу «Краще підприємство галузі в сфері безпеки та гігієни праці» . Всім  учасникам буде вручено сертифікати.

 

Прес-служба
Київського обласного та по м. Києву
управління лісового та мисливського господарства