Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Діяльність Товариства лісівників України

Відповідно до Статуту Товариства вищим керівним органом обласної організації є конференція.

Конференція спрямовує і координує діяльність первинних організацій згідно з цілями і завданнями, визначеними в Статуті і Програмі Товариства. У період між конференціями діяльністю обласної організації Товариства керує рада з 7 членів обласної організації, вибраних на конференції.

Рада обирає голову, заступників
Голова ради: Гузенко Руслан Володимирович
Заступники: Держанівський Микола Іванович
Вчений секретар: Витвитцький Ігор Данилович
Члени ради: Любиш Олександра Василівна

Кондрацький Сергій Володимирович

Прокопюк Леонід Некифорович

Черевко Іван Миколайович

Ревізіна комісія
Голова комісії: Мясоїд Микола Петрович
Члени комісії Долинська Світлана Григорівна

Горбач Лариса Яківна

Київська обласна організація Товариства лісівників України створена в 1990 році первинними колективами лісогосподарських підприємств та організацій області, які входили в науково-технічну організацію ( НТО)
Мета створення полягала в тому щоб зосередити та мобілізувати сили природоохоронної громадськості області на захист лісів, збереження біорізноманіття в лісах, сприяння проведенню лісового господарства на засадах сталого розвитку і ефективного управління.

Першим головою ради обласної організації на установчій конференції був обраний Держанівський М. І., який працював 20 років головним лісничим обласного управління лісового господарства та лісозаготівель, після реформування в об’єднання «Київліс», до виходу на пенсію, головним лісничим об’єднання.
На звітній конференції в 2002 році головою ради обласної організація Товариства лісівників України обраний Карман В.В., який очолював організацію до 2012 року.

Нинішнє курівництво обласної організація Товариства лісівників України обране на конференції в 2012 році.
Керівним органом між конференціями є вибрана рада із 7 членів Товариства.

Очолює раду голова обласної організації Гузенко Руслан Володимирович – перший заступник начальника обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, заступник голови – Держанівський М. І., вчений секретар – Витвицький І. Д., члени ради – Кондрацький С. В, Любиш О. В, Черевко І. М.

Ревізійна комісія вибрана на конференції склад голова – Мясоїда М. П, члени – Долінська С. І., Горбач Л. Я.
Щорічно радою обласної організації складається план роботи на рік, який включає розділи:

1. науково практичні семінари;
2. конкурси;
3. звіти та інформації первинних організацій;
4. організаційна робота;
5. виробничо-пропагандистська робота.

Постійно в кінці року первинні організації письмово звітують про проведену роботу за рік, а на підставі звітів рада обласної організації складає звіт і подає Товариству лісівників України.

В складі обласної організації 14 первинних організацій, 12 колективних членів. Загальна чисельність членів Товариства обласної організації 1040 чоловік.

Фінансовий стан обласної організації задовільний і формується за рахунок колективних і індивідуальних членів організації.

Кошти використовуються у відповідності з затвердженим кошторисом витрат Київської організації Товариства лісівників України.