Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Сертифікація лісів ДП «Тетерівський лісгосп» – 2017 .

Сертифікація лісів ДП «Тетерівський лісгосп» – 2017 .

Добровільна лісова сертифікація – це важливий міжнародний інструмент збереження лісів, що використовується для оцінки відповідності виробничо-господарської діяльності лісогосподарських підприємств, окремих лісокористувачів і переробників деревини вимогам екологічних стандартів та концепції сталого розвитку лісового господарства.

Сертифікація є добровільною тому, що підприємство само бере на себе відповідні екологічні, соціальні і економічні зобов’язання, в разі виконання яких досягається якість лісоуправління з позитивними наслідками.

Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних стандартів.
Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісової продукції і використання інших корисних властивостей лісу при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зрозтанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані і управляються таким чином, щоб бути прибутковими, але не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Проведення сертифікації здійснюється акредитованими на міжнародному (чи національному на підставі схвалених міжнародних процедур) рівні організаціями. Такі процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні. Щорічно проводиться перевірка (аудит) дотримання підприємством міжнародних стандартів (Принципів і критеріїв FSC).

В структуру стандарту FSC системи ведення лісового господарства входять 10 Принципів визначення мети, 56 критеріїв, напрямків діяльності для досягнення мети і 157 індикаторів кількісної і якісної характеристики вимог.
Принцип 1. Відповідність чинному законодавству, критеріям і принципам FSC.
Принцип 2. Права та обов’язки власників і користувачів.
Принцип 3. Права корінних народів.
Принцип 4. Стосунки з місцевим населенням і права працівників.
Принцип 5. Використання лісу.
Принцип 6. Вплив на навколишнє природне середовище.
Принцип7. План заходів щодо ведення лісового господарства.
Принцип 8. Моніторинг і оцінка.
Принцип 9. Ліси, особливо цінні для збереження.
Принцип 10. Плантації.

Державне підприємство «Тетерівське лісове господарство» (скорочено ДП «Тетерівський лісгосп») сертифіковане з 2000 року за міжнародною схемою Лісової Опікунської Ради (Forest Stewardship Council®, FSC) і має Сертифікат FC-FM /COC – 804039, який є свідченням того, що система ведення лісового господарства в лісгоспі відповідає не тільки вимогам вітчизняного законодавства, але й міжнародним нормам щодо екологічного, сталого лісоуправління. Лісова Опікунська Рада, це міжнародна неурядова, некомерційна організація, створена в 1993 році з метою просування екологічно відповідального, соціально вигідного та економічно життєздатного управління лісами в світі.

Вигоди, яке отримує підприємство від проведення сертифікації, є такими:
– наявність сертифікованої продукції поліпшує доступ на екологічно чутливі ринки;
– сертифікація істотно поліпшує імідж підприємства та полегшує маркетинг його продукції;
– сертифікована продукція на експорт зазвичай має більшу ціну, отже підвищує прибуток підприємства, та відповідно і надходження до бюджетів.

Заслужений лісовод України
інженер лісового господарства
ДП “Тетерівський лісгосп”
Валерій Мелешко