Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

ДП “Білоцерківський лісгосп”. На шляху до сертифікації лісів за системою FSC.

Восени поточного  року  ДП «Білоцерківський лісгосп» взяв на себе зобов’язання дотримання Принципів і критеріїв добровільної  екологічної сертифікації лісів за системою FSC для України (Стандарт  FS-STD-02).  Сертифікація Лісової Опікунської Ради (ЛОР – англійська  абревіатура: FSС) вимагає від підприємства:

  • ведення невиснажливого і екологічно обґрунтованого лісокористування, у тому числі щодо довкілля, біологічних ресурсів лісів, а також відносно дикої флори і фауни;
  • дбайливої заготівлі і використання усіх лісових продуктів, ґрунтуючись на збереженні і примноженні екології лісів, яке має бути чітко задокументовано;
  • усі види діяльності повинні на довгостроковій основі передбачати і мати позитивну дію на соціально-економічне благополуччя місцевих жителів;
  • в період дії сертифікату ввести послідовну політику постійного вдосконалення своєї господарської діяльності у соціальній, економічній і екологічній сферах.

В період підготовки до первинного аудиту державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство» приводить свою діяльність у відповідність до основних принципів загального стандарту сертифікації ЛОР. Так, відповідно до Принципу4. «Стосунки з місцевим населенням», проводиться збір інформації про місця особливого культурного, історичного, екологічного і релігійного значення в межах лісових насаджень лісгоспу, для їх виявлення, узгодження з місцевими органами самоврядування,та визначення режиму користування.

Відповідно до Принципу 6. «Дія на довкілля» розпочата робота з виявлення рідкісних та зникаючих представників флори і фауни відповідно до  офіційних переліків  регіонально рідкісних видів  по Київській області.

Також відповідно до зазначеного принципу понад 5% площі лісів, вкритих лісовою рослинністю відповідним наказом по підприємству віднесено до репрезентативних ділянок лісових екосистем. До переліку зазначених ділянок ,які взяті під охорону в їх природному стані з суворим обмеженням господарської діяльності внесена переважна частина природно-заповідного фонду та лісів наукового призначення.   Площа репрезентативних ділянок у 7 лісництвах підприємства перевищує 1800 га.

ДП «Білоцерківський лісгосп» відповідно до задекларованих  зобов’язань дотримання принципів та критеріїв добровільної екологічної сертифікації лісів за системою FSC, усвідомлює важливість екологічного аспекту та необхідності цивілізованого природокористування.