Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

ДП “Макарівський лісгосп”. Співпраця в питаннях збереження зникаючих видів рослин.

ДП «Макарівський лісгосп» в своїй діяльності приділяє значну увагу питанням збереження зникаючих та рідкісних представників флори та фауни нашого краю. Зокрема, 1465 га площі підприємства віднесено до природно – заповідного фонду (ПЗФ) з різним ступенем заповідності, де розташовується сім об’єктів ПЗФ: ЛЗЗЗ «Урочище «Мутвицьке» (Забуянське л – во); ЗУ «Вепрове» (Небелицьке л – во); БППМЗ «Віковий дуб черешчатий» (Небелицьке л – во); ГППМЗ «Змієві вали» (Небелицьке, Ніжиловицьке, Макарівське л – ва); БЗМЗ «Атаманова роща» (Забуянське л – во); ЛЗМЗ «Цезарівський» (Ніжиловицьке л – во); ЛЗМЗ «Борові ділянки» (Комарівське л – во).

Разом з тим, завжди існує можливість виявлення видів занесених до Червоної книги України (ЧКУ) і поза межами ПЗФ, для цього необхідно проводити системний і кваліфікований моніторинг всієї лісової площі лісгоспу. Саме при вирішенні даних питань в нашого підприємства, протягом останніх років, склалася досить ефективна співпраця з Українським фондом природи, офіційним представником WWF в Україні. Так представники фонду та волонтери – біологи проводять обстеження лісових ділянок з метою пошуку видів рослин, грибів і тварин занесених до ЧКУ. При виявленні на певній ділянці таких видів, інформація передається в лісгосп та узгоджується спільний виїзд представників фонду та підприємства для перевірки інформації і при її підтвердженні чітко фіксуються місця зростання червонокнижних видів згідно матеріалів лісовпорядкування.

Так у 2017 році було обстежено та підтверджено наявність видів з ЧКУ (любка дволиста, гніздівка звичайна, булатка довголиста) на вісьмох ділянках Ніжиловицького л – ва (в кварталах №2, 3, 45, 46).

Згідно матеріалів обстеження, в лісгоспі видано наказ про визначення даних ділянок, як місць зростання видів рослинного світу занесених до ЧКУ та заборону проведення в даних місцях рубок головного користування. Уся наявна інформація передана лісовпорядникам, для внесення в лісовпорядні матеріали згідно чинного законодавства. Моніторинг ділянок у 2018 році підтвердив незмінність їх статусу.

У 2018 році волонтерами – біологами було проведено обстеження території Забуянського л – ва та виявлено ряд рослин занесених до ЧКУ (лілія лісова, любка дволиста) в дубово – грабових насадженнях вздовж пойми річки Кодрянка. При спільній перевірці 15.08.2018 р., інформація підтвердилася стосовно двох ділянок лісництва (квартал №70 виділи 24 та 31). Для даних насаджень також будуть виконані захисні заходи описані вище.

Беручи до уваги важливість екологічного аспекту питання збереження зникаючих видів та дотримуючись задекларованих лісгоспом зобов’язань дотримання принципів та критеріїв добровільної екологічної сертифікації лісів за системою FSC, ДП «Макарівський лісгосп» і в подальшому буде здійснювати на території свого господарювання усі можливі заходи спрямовані на виявлення, моніторинг та збереження місць зростання видів занесених до ЧКУ. Ми також сподіваємося на плідну та конструктивну співпрацю з даного питання з усіма зацікавленими сторонами.

Сергій Кондрацький

головний лісничий

ДП «Макарівський лісгосп»