Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Інформування громадськості – вимога часу

23 жовтня 2014 року у приміщенні Державного агентства лісових ресурсів відбулося спільне засідання Комісії зі зв’язків з громадськістю Громадської ради при Держлісагентстві України та спеціалістів відповідальних за зв’язки з громадськістю та підтримку функціонування веб-сайтів облуправлінь лісового та мисливського господарства.

До уваги учасників засідання було запропоновано проект рішення, яким Громадська рада рекомендуватиме Держлісагентству України наступне:

Посилити роботу з громадськістю, використовуючи всі форми і методи як інформування, так і залучення до прийняття управлінських рішень;

Переглянути перелік відомостей, що становлять службову інформацію про ліси та лісове господарство, а також поліпшити систематичність та оперативність оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет чи будь-яким іншим способом у рамках «пасивної форми» доступу громадськості до інформації;

Стандартизувати структуру звітів щодо ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів, а також сформувати порядок їх оприлюднення з урахуванням вимог стандарту лісової сертифікації;

Прискорити затвердження проекту Інструкції з впорядкування лісового фонду України, який унормовує інформування і запрошення громадськості, зокрема, представників місцевих громад на лісовпорядні наради з метою врахування їхніх інтересів при складанні 10-річних планів розвитку лісового господарства;
Опрацювати питання щодо ширшого залучення територіальних громад до оперативної діяльності лісогосподарських підприємств, зокрема, планів мобілізації людських і матеріальних ресурсів при виникненні лісових пожеж, планування маршрутів вивезення заготовленої деревини, оптимізації розроблення лісосік з метою врахування місцевих потреб у дров’яній деревині тощо;

Схвалити проект Концепції розвитку Інтернет-ресурсів Державного агентства лісових ресурсів України;
Сформувати робочу групи з питань розробки веб-порталу Державного агентства лісових ресурсів України із залученням фахівців центрального апарату, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, експертів програми FLEG II, представників інститутів громадянського суспільства, науковців і освітян.
Детальніший виклад виступів учасників засідання буде подано в наступних номерах газети.

За матеріалами екологічної газети
«Природа і суспільство»