Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Щодо попередження нелегального використання деревини і боротьби з незаконними рубками

Державне агентство лісових ресурсів України вживає всі можливі заходи щодопопередження нелегального обігу деревини і боротьби з незаконними рубками. З цієюметою територіальним органам направлено лист, в якому передбачено відповідні заходи:

1. Виділення лісових ділянок для заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів (крім рубок освітленняі прочищення) здійснювати виключно підрозділами з відведення і таксації лісосік, складяких затверджується державними лісогосподарськими підприємствами за погодженням зтериторіальними органами Держлісагентства.

2. Роботи з відведення і таксації лісосік виконувати спеціально створенимибригадами, до складу яких включати тільки службових осіб державної лісової охорони запарату підприємств.

До складу бригад з відведення і таксації лісосік забороняється включатислужбових осіб, які в наступному будуть організовувати чи проводити лісозаготівельніроботи.

3. Приймання заготовленої лісопродукції проводити під керівництвомвідповідального спеціаліста, призначеного наказом директора підприємства.

Здійснювати жорсткий контроль за роботою лісозаготівельних бригад та рухомлісопродукції з лісосік на нижні склади і пункти переробки деревини, матеріально заохочувати раціональну розробку лісосік та максимальний вихідділової деревини.

4. Проводити систематичні перевірки якості відведення лісосік, повноти взяття на облік запасів деревини, що підлягає вирубуванню, а такожогляд місць рубок відповідно до встановлених вимог, вивезення і використання деревини, в тому числі для внутрішніх потреб, за участю спеціалістівобласних управлінь лісового та мисливського господарства і працівників лісозахисних підприємств.

Вживати жорстких заходів впливу до посадових осіб, з вини яких були занижені таксаційні показники при відведенні ділянок в рубки.

5. Подати пропозиції облдержадміністраціям щодо організації спільно з представниками міліції, природоохоронних органів, громадськихорганізацій, засобів масової інформації рейдів (чергувань) на автошляхах для перевірки правомірності перевезення споживачами деревини,заготовленої в лісах, незалежно від їх відомчого підпорядкування.

6. Звернутись до органів МВС та природоохоронних органів в областях з пропозицією більш широкого залучення їх працівників для участі в рейдах з охорони лісів від незаконних рубок та інших лісопорушень, в тому числі порушень правил пожежної безпеки, з метою оперативногорозслідування та оформлення матеріалів, притягнення порушників до відповідальності і відшкодування нанесених державі збитків.

7. Забезпечити якісне оформлення матеріалів про лісопорушення відповідно до Інструкції з оформлення органами Державного комітетулісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення (наказ від 31.08.2010 № 262) та своєчасну їх передачу доправоохоронних органів і судів.

8. Організувати системну і прозору роботу щодо розгляду звернень і скарг громадян та громадських організацій, з наданням їм повної іоб’єктивної інформації за результатами розгляду в установленому порядку.

9. Здійснити заходи з перекриття позапланових лісових доріг шляхом встановлення шлагбаумів, перекопування заїздів тощо відповідно допопередніх доручень і наказів Держлісагентства, звернути особливу увагу на лісові масиви поблизу населених пунктів і місць розташування об’єктівдеревообробки.