Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

ДП “МАКАРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП”. РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛСІВ РАЙОНУ.

В сучасних умовах, коли перед українським суспільством постає цілий ряд екологічних, соціальних та економічних проблем, для лісогосподарських підприємств України у своїй діяльності важливим питанням стає можливість ефективного поєднання екологічно відповідального, соціально вигідного та економічно життєздатного управління ввіреними їм лісами. Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства передбачає заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів. Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства країни в цілому. Економічно життєздатне використання лісових ресурсів  означає, що лісове господарство і лісокористування організовані і управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження природних ресурсів і природних екосистем.

Світлина від Людмили Шрамкової.

Здійснювати оцінку відповідності лісових господарств наведеним вище вимогам та критеріям і покликана лісова сертифікація. Дана процедура є оцінкою відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування  на засадах сталого розвитку. Проведення сертифікації здійснюється  акредитованими на міжнародному рівні організаціями, що гарантує незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь якій країні. В Україні розвиток отримала лісова сертифікація за міжнародною схемою FSC® (Forest Stewardship Council®) , що у перекладі звучить як Лісова Опікунська Рада – міжнародна некомерційна неурядова організація, метою якої є просування відповідального управління лісами в усьому світі. Безпосередньо на місці сертифікація проводиться третьою незалежною стороною (аудиторською компанією) уповноваженою акредитованим FSC в кожній конкретній країні органом сертифікації, щоб гарантувати об’єктивну і неупереджену оцінку лісоуправління. Даний аудит відрізняється від решти перевірок в лісовому господарстві тим, що не має на меті покарати, а навпаки, заохотити підприємства до покращення виконавчої діяльності, допомогти у вирішенні конфліктів, що виникають у лісовому господарстві, отримати розуміння та довіру з боку місцевого населення.

Світлина від Людмили Шрамкової.

Після успішного проходження сертифікації, продукція підприємства отримує право маркуватися відповідним логотипом, як гарантоване підтвердження споживачеві законності та сталості джерел походження деревини, яка в подальшому використовується для виготовлення товару. З кожним роком у світі зростає кількість споживачів, котрі зобов’язуються використовувати продукцію лише із сертифікованих лісів. Лісогосподарському підприємству сертифікація власних лісів, крім іміджевих та моральних бонусів, дозволяє займати більш стійкі позиції на вітчизняному та закордонних ринках лісопродукції.

Беручи до уваги актуальність та значимість питання лісової сертифікації, адміністрацією ДП «Макарівський лісгосп» було прийнято рішення про проходження даної процедури нашим підприємством. Для цього між лісгоспом та ТОВ «Легалліс» (одним із представників офіційно акредитованих органів по сертифікації в Україні)  було укладено договір про надання послуг з проведення сертифікаційної оцінки лісів. Згідно договору, аудитор має оцінити відповідність ведення лісового господарства на підприємстві до міжнародних Принципів і Критеріїв FSC.

Світлина від Людмили Шрамкової.

У червні 2018 року було проведено перший етап робіт – Попередній аудит, під час якого експерти-аудитори ТОВ «Легалліс» ознайомилися з підприємством, визначилися з основними проблемами лісоуправління в районі розташування лісгоспу, ідентифікували коло сторін, котрі можуть бути зацікавлені в отриманні інформації щодо проходження даної сертифікації та можуть взяти активну участь у її проведенні, визначилися з наявністю на підприємстві лісів високої природоохоронної цінності. Але це лише перший крок лісгоспу до отримання лісового сертифікату, по переду на підприємство чекає Основний аудит, за результатами якого експертами-аудиторами буде визначено обґрунтованість бажання підприємства бути сертифікованим, а потім, щороку, будуть проводитися Контрольні (наглядові) аудити для підтвердження відповідності підприємства Принципам і Критеріям FSC.

Однією з визначальних вимог проходження лісової сертифікації є відкритість та доступність інформації про хід аудиту, його висновків, звітів та заключень для усіх зацікавлених сторін, як державних установ чи громадських організацій, так і для будь яких пересічних громадян, не байдужих до питань лісового господарства. Тому вся наявна інформація щодо проходження ДП «Макарівський лісгосп» процедури сертифікації лісів буде виставлятися на офіційному сайті підприємства Makarivlis.com.ua, в розділі «Інформація», де всі бажаючі зможуть з нею ознайомитися. В разі виникнення додаткових питань або потреби в отриманні більш детальної інформації, громадяни можуть звернутися до підприємства з запитом на отримання публічної інформації на електронну адресу  Makarivlis@ukr.net або за телефоном (04578) 6 – 01 – 42.

 

Адміністрація

ДП «Макарівський лісгосп»