Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Нещодавно у Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства (далі-Управління) під головуванням начальника Управління Олексія Бойка, першого заступника начальника Управління Руслана Гузенка, заступника начальника Управління Тараса Васьківа та за участі директорів підпорядкованих підприємств відбулась колегія.

На порядку денному обговорювались питання про стан лісового насінництва та  про стан роботи з правового забезпечення підприємств лісового господарства.

Про стан лісового насінництва доповідав начальник відділу лісового господарства Управління Ігор Витвицький.

Він зазначив, що раціональне використання генетичного потенціалу високопродуктивних насаджень головних лісоутворюючих порід та забезпечення лісокультурного виробництва високоякісним посівним (садивним) матеріалом з цінними спадковими властивостями є одним із важливих завдань лісівників.

Виконання цих завдань неможливе без подальшого поліпшення організації і ведення лісонасінневої справи, основою якої є одержання насіння лісових порід відомого походження з цінними спадковими властивостями та високими посівними якостями для створення високопродуктивних і високоякісних поколінь лісу.

Основою розвитку лісового насінництва для переведення його на сортову основу та припинення безконтрольного використання насіння невідомого походження  є ефективне ведення наявних та створення нових об’єктів постійної лісонасінної бази (далі – ПЛНБ).

Так,  станом на 21.12.17 р. у лісогосподарських підприємствах Управління перебувають на обліку наступні об’єкти постійної лісонасінної бази (далі – ПЛНБ): 152 плюсових дерева, 42,9 га плюсових насаджень, 54,7 га атестованих та 54,4 га новостворених (не атестованих) лісонасінних плантацій, а також на площі 31,4 га  проводяться роботи щодо формування постійної лісонасінної ділянки сосни звичайної, 559,9 га постійних лісонасінних ділянок, 355,4 га генетичних резерватів.

Лісогосподарськими підприємствами впродовж 2017 року заготовлено необхідну кількість висоякісного насіння (в тому числі із об’єктів ПЛНБ)  в кількості – 51929 кг (108 % до плану). Посівні якості перевіреного насіння 1 та 2 класу становить – 100 %, що свідчить про дотримання вимог правил заготівлі, переробки та зберігання насіння у відповідності до встановлених вимог.

Про стан роботи з правового забезпечення підприємств Управління доповідала головний спеціаліст-юрисконсульт сектору з питань управління персоналом та юридичного забезпечення Ауріка Маліновська. Вона проінформувала присутніх:

“…- У відповідності до п.2 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 26 листопада 2008 р. № 1040 юридичні служби утворено на 13 підприємствах, на 3 підприємствах юридичні послуги надаються за укладеними договорами.

Юридичні служби підприємств, відповідно до покладених на них завдань проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів та   погоджують (візують) їх У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подають заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.

Доповіла про стан роботи з дебіторами,  стан дебіторської заборгованості за термінами утворення, наявність простроченої та списаної дебіторської заборгованості

Повідомила про те, що станом на 01.12.2017 в провадженні судів всіх усіх інстанцій знаходиться 176 судових справ, з них: 136 судових справ (75% від загальної кількості судових проваджень) щодо повернення земельних ділянок з чужого незаконного володіння  загальною площею 11081,24 га.

Загалом, за результатами позовної роботи, проведеної  протягом 2012-2017 рр. задоволено 132 позовні заяви, внаслідок чого до державної власності повернуто земельних ділянок загальною площею 515,9469 га.

Згідно затвердженого плану у 2017 році проведено 4 перевірки стану правової роботи підвідомчих підприємств, на І півріччя 2018 року заплановано проведення 4 перевірок стану правової роботи

Розповіла про зміни в процесуальними законодавстві а саме, про те, що 15.12.2017  набув чинності Закон № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Тому, 15 грудня можна офіційно вважати датою імплементації конституційних змін щодо запровадження триланкової системи судоустрою…”.

Під час колегії директори підприємств обмінювалися досвідом, надавали коментарі та обговорювали питання, що були винесені на колегію.