Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Конкурс від УКРЛІСКОНСАЛТИНГУ

У зв’язку з численними пропозиціями лісівників щодо удосконалення, здешевленнята спрощення роботи Єдиної державної системи електронного обліку деревини(ЄДСЕОД), державне підприємство «Укрлісконсалтинг» оголошує відкритий конкурс нарозробку проекту розширеного технічного завдання (ТЗ) на проектування інформаційноїсистеми електронного обліку деревини нового покоління.

 • Проект ТЗ, який надається на конкурс, повинен включати наступні характеристики:
 • Технічні вимоги до Системи;
 • Економічні показники роботи Системи.

Проект ТЗ повинен відображати основні завдання електронного облікулісопродукції, зокрема:

 • своєчасне, якісне та достовірне відображення руху лісопродукції;
 • реєстрацію, облік, накопичення, оброблення, зберігання і контроль даних про походження, породний і сортиментний склад,параметри та якісні характеристики деревинних ресурсів, заготівля та реалізація яких здійснюється державними лісогосподарськимипідприємствами, або і іншими постійними лісокористувачами;
 • одержання достовірних даних про залишки лісопродукції;
 • контроль за зберіганням і використанням лісопродукції;
 • облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції;
 • контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб;
 • вжиття заходів щодо попередження нестач, крадіжок і незаконного витрачання лісопродукції;
 • збір і аналіз у режимі реального часу інформації від функціональних і територіальних підсистем системи, у тому числі організаціюмоніторингу й прогнозування здійснення операцій по заготівлі, вивозці та реалізації деревини;
 • сумісність Системи із програмою «1С Бухгалтерія», яку використовують у бухгалтерському обліку лісогосподарські підприємствагалузі та якісна і швидка передача даних із Системи у програму «1С Бухгалтерія»;
 • просте та зрозуміле використання Системи у виробничій діяльності лісогосподарських підприємств та на рівні Держлісагентства зрозподілом прав доступу по кожному користувачу;
 • адаптація при потребі Системи до нових ГОСТ чи до нових умов виробничої діяльності;
 • стійке і оперативне управління інформаційними ресурсами в ході виконання заходів щодо ведення лісозаготівельних робіт, атакож державного контролю за додержанням законодавства з ведення лісового господарства.

Одним із основних критеріїв оцінки проекту ТЗ Системи є забезпечення цілодобового безперебійного режиму її працездатності.

Конкурсною комісією буде враховуватись використання у проекті ТЗ передового досвіду аналогічних Систем, що функціонують уЄвропі та інших країнах світу (наприклад, у Канаді).

Роботи приймаються Конкурсною комісією у паперовому вигляді за адресою: вул. Деревообробна, 1, м. Київ, 01013, або наелектронну пошту konkurs@ulk.gov.ua в термін з 01.07.2014 до 01.10.2014 р. включно.
Переможець конкурсу отримає приз в розмірі 5 тис. гривень.