Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ – ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Більш ніж десятирічний досвід сертифікації лісів України за схемою FSC дозволяє оцінити вплив цього інструменту лісової політики на стан лісів і особливості ведення лісового господарства, інституційний розвиток громадянського суспільства, формування партнерських відносин із лісопромисловим бізнесом.

На сьогодні, лісова сертифікація залишається єдиним ринковим інструментом лісової політики, який здійснює помітний вплив на систему ведення лісового господарства в напрямі екологізації лісогосподарського виробництва, забезпечення інтересів місцевих громад, неурядових організацій, підвищення соціальних стандартів працюючих у лісовому господарстві.

Характерними рисами FSC є міжнародний рівень акредитації органів сертифікації, можливість розроблення національних і регіональних стандартів, підтримка впливовими міжнародними організаціями, високий рівень розвитку ринку сертифікованої продукції, забезпечення інтересів широкого кола суспільних груп. За схемою FSC на цей час сертифіковано 179,5 млн га лісів у 79 країнах світу
Площа сертифікованих лісів України, за стандартом міжнародної схеми лісової сертифікації FSC, становить 12% усієї площі лісового фонду країни.

В рамках опитування, проведеного серед працівників лісогосподарських підприємств, сертифікованих більше ніж 1 рік тому, 44,7 % респондентів головним чинником мотивації проведення сертифікації зазначили прагнення забезпечити стале ведення лісового господарства.

Також більшість опитуваних вказали на необхідність допомоги у налагодженні співпраці з місцевими громадами. Зокрема вона полягає у налагодженні тісного контакту з органами місцевого самоврядування задля забезпечення роз’яснювальної роботи серед громад.

Перспективи розвитку лісової сертифікації зумовлюються зростанням вимог до соціальних і екологічних аспектів походження деревини. При цьому законодавчі акти розвинутих країн світу по суті трансформують його з добровільного ринкового інструменту в обов’язковий елемент підтвердження сталого лісового господарства.

Основною метою лісової сертифікації в Україні є забезпечення сталого управління лісами та ведення лісового господарства, що передбачає створення умов для збалансованого вирішення економічних, екологічних та соціальних питань шляхом покращення обліку та використання лісових ресурсів, підвищення рівня ведення лісового господарства. Лісову сертифікацію проводять в рамках міжнародних схем, найбільшого поширення з яких набули схема Лісової наглядової ради (далі FSC) та Програма схвалення лісової сертифікації (далі – PEFC). Лісова наглядова рада – неурядова організація, заснована екологічними організаціями. Програма схвалення лісової сертифікації заснована власниками лісів Європи. Схеми лісової сертифікації базуються на принципах незалежності і об’єктивності, добровільності, ринкової орієнтованості, прозорості і відкритості, не дискримінаційності, комплексності, залучення всіх зацікавлених сторін, практичності та економічної ефективності. Лісова сертифікація включає сертифікацію лісового господарства як контроль якості управління лісами за допомогою сертифікації лісоуправління та сертифікацію ланцюга від виробника до споживача як контроль походження сировини.

Сьогодні лісова галузь нашої країни потребує системи, яка б на законодавчому рівні дозволила забезпечити її екологізацію та соціалізацію. Тому важливо усвідомлювати, що сертифікація лісів є саме тим інструментом, який вирішить ці проблеми та об’єднає наш лісовий фонд з європейським.