Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства
Гарячі лінії
Держлісагентство
Київське обласне та по м. Києву управління ЛМГ

Міжнародна науково-практична конференція “Соціальні та екологічні виклики лісам і лісовому менеджменту та їх подолання”

23 жовтня відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Соціальні та екологічні виклики лісам і лісовому менеджменту та їх подолання”.

Організатори: Національний університет біоресурсів і природокористування України, FSC, Державне агентство лісових ресурсів України, Національний лісотехнічний університет України, Товариство лісівників України.

Місце проведення: ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України (м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19)

Мотивація: Зміни клімату, які спричиняють виникнення катастрофічних природних явищ, ослаблення, а далі масова загибель лісових насаджень, загострення конфліктів навколо призначення і проведення рубань стають суттєвими перешкодами функціонування існуючих моделей лісового господарства. Додатковими викликами для країн перехідної економіки є наростання суперечностей між конфліктними інтересами щодо підтримки і зростання продукування суспільних корисностей (екосистемні послуги) та одночасно ринкового запиту, збільшення виробництва деревини в умовах слабкості і неспроможності інституцій з їх вирішення. Подолання суперечностей гальмується відсутністю багатостороннього діалогу і низькою культурою пошуку консенсусу. Перехід до адаптивного ведення лісового господарства має супроводжуватися формуванням відповідних механізмів і інструментів трансформації починаючи від національної лісової політики до зміни практики наближеного до природи лісівництва.

Мета: Конференція має виконати функцію платформи для пошуку відповідей на виклики, пов’язаних із невизначеністю в умовах динамічних змін при формуванні управлінських рішень, сприяти багатосторонньому діалогу зі зміцнення інституційних структур та розвитку ризик-стійких стратегій лісового менеджменту та сучасних практик адаптивного лісового господарства для країн Східної Європи.

Робочі мови: англійська, українська, російська.

Секції:

Оцінка стану лісів і лісового господарства

причини та напрями змін в умовах функціонування лісових екосистем (кліматичні зміни, всихання тощо);

національна інвентаризація лісів та моніторинг як основа інформаційного забезпечення розвитку лісового господарства;

потенціал лісів та їх багатофункціональне значення у забезпеченні низьковуглецевої економіки та пом’якшенні негативних наслідків змін клімату;

методики та режими лісокористування для забезпечення невиснажливості, сталості й рівномірності заготівель;

економічна оцінка екологічних та соціальних функцій лісів та їх інтеграція у процес прийняття управлінських рішень.

Інституційні та економічні механізми трансформації лісового менеджменту

національний діалог із формування лісової політики і стратегії;

досвід і практика багатосторонніх процесів узгодження конфліктних інтересів;

бюджетні і позабюджетні фонди фінансування лісового господарства;

ринкові інструменти сталого ведення лісового господарства;

роль, функції та баланс інститутів трансформації лісового менеджменту;

інновації як рушії трансформації лісового менеджменту у напрямі сталого розвитку.

Теорія і практика адаптивного лісового менеджменту

екосистемні та ландшафтні принципи організації лісового господарства;

наближене до природи лісівництво;

підвищення стійкості і адаптивності лісових екосистем;

стратегії адаптивного управління лісовим господарством;

новітні системи планування та організації лісоуправління в т.ч. на основі IT рішень.

 

Розклад конференції

Програма конференції

За інформацією http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=196068&cat_id=134717